Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017

V 28 poročilih o posameznih državah, ki so del Pregleda izobraževanja in usposabljanja ter temeljijo na najnovejših razpoložljivih kvantitativnih in kvalitativnih dokazih, so ocenjeni nedavni in trenutni ukrepi politike ter obravnavani razlogi za neenakosti v izobraževanju in ukrepi za spodbujanje vključevanja. Upoštevani so najnovejši podatki raziskave PISA ter podatki s področij zgodnjega opuščanja šolanja in vključenosti v predšolsko vzgojo in varstvo.

V poročilih o državah so poleg tega preučene naložbe v izobraževanje in usposabljanje ter nacionalne politike za posodobitev šolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.