Vad går det ut på?

Öppet och flexibelt lärande handlar om att med hjälp av tekniken förbättra utbildningssystemen och anpassa dem till vårt digitala samhälle.

Med it-verktyg och öppna utbildningsresurser och metoder kan utbildningen bli effektivare och mer individanpassad. Det leder till bättre lärande och resursanvändning och bidrar till större rättvisa eftersom fler får tillgång till kunskap.

Målet är att alla människor ska kunna studera när och var som helst, med stöd av vem som helst och med vilken utrustning som helst.

Varför är det viktigt?

Både i och utanför EU finns en ökad efterfrågan på utbildning och Europa 2020-målet om att 40 procent ska ha en högskoleutbildning kräver ett större utbildningsutbud. Med uppskattningsvis 414 miljoner högskolestuderande i världen 2030 måste utbildningssystemen bli mer flexibla för att kunna tillgodose behovet.

EU står också inför en kompetensbrist, och i ekonomiska kristider har högutbildade personer lättare att få jobb. Omkring 90 procent av jobben kommer att kräva it-kompetens och utbildningarna måste därför ge människor de färdigheter som krävs.

Det dyker också upp nya utbildningsanordnare som kommer med både lösningar och utmaningar för inlärare och utbildningsinstitutioner. Initiativet för öppen utbildning uppmanar utbildningsinstitutionerna att se över sin organisation för att kunna omvandla utmaningarna till möjligheter.

Slutligen finns det ett tydligt krav på att hålla nere kostnaderna. Flera EU-länder har skurit ner sina utbildningsutgifter och resurserna måste därför användas mer effektivt och kostnaderna för de enskilda minska.

Vad har man gjort hittills?

I september 2013 lanserade EU-kommissionen initiativet för öppen utbildning som bl.a. innehåller riktlinjer för verksamhet som får stöd från Erasmus+ och Horisont 2020.

I initiativet ingår också portalen OpenEducationEuropa.eu som hjälper lärare och studenter att hitta relevanta öppna utbildningsresurser och lyfter fram de många bra resurser som finns i Europa.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen kommer att ge bidrag till institutioner som satsar på öppen utbildning genom programmen Erasmus+ och Horisont 2020. För projekt som finansieras genom Erasmus+ finns ett krav på öppen tillgång till deras utbildningsmaterial, dvs. det måste vara öppet och fritt tillgängligt via öppna licenser.

Kommissionen planerar ett toppmöte om utbildning genom it med det kommande italienska EU-ordförandeskapet.