Despre ce este vorba

Un proces de învățare deschis și flexibil constă în a explora pe deplin potențialul TIC pentru îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională și adaptarea acestora la actuala lume digitală.

Instrumentele TIC, practicile și resursele educaționale deschise permit creșterea eficienței educației, favorizând o învățare mai personalizată, o experiență de învățare mai benefică și o mai bună utilizare a resurselor. Aceste măsuri promovează și echitatea, facilitând accesul la o cantitate mai mare de informație.

În ultimă instanță, deschiderea educației ne poate permite tuturor să învățăm în orice moment, oriunde ne-am afla, cu sprijin din partea oricui, utilizând orice tip de dispozitiv.

Motivație

Europa și lumea, în general, se confruntă cu o creștere a cererii de educație, iar obiectivul trasat de strategia Europa 2020 de a aduce numărul absolvenților unei forme de învățământ superior la 40% necesită diversificarea ofertei. Se estimează că, până în 2030, numărul de studenți la nivel global va ajunge la 414 de milioane, ceea ce înseamnă că sistemele de educație și formare profesională trebuie să devină mai flexibile pentru a putea răspunde nevoilor.

Europa se confruntă, de asemenea, cu un deficit de competențe și, într-o perioadă de criză economică, persoanele înalt calificate au șanse mai mari să își găsească un loc de muncă. Potrivit estimărilor, în viitor, 90% din locurile de muncă vor necesita competențe digitale, prin urmare este esențial ca sistemele de educație și formare să asigure însușirea competențelor necesare.

În același timp, continuă să apară noi prestatori de servicii educaționale, care vin atât cu soluții, cât și cu provocări pentru elevi și instituțiile de învățământ. Prin intermediul inițiativei „Regândirea educației”, instituțiilor de învățământ li se oferă posibilitatea de a-și analiza modelele organizaționale și de a vedea ce schimbări se impun pentru a putea transforma provocările în oportunități.

Nu în ultimul rând, este clar că există o presiune a costurilor în sistemele de educație și formare. Investițiile în educație sunt în scădere în mai multe state membre, motiv pentru care trebuie găsite soluții pentru o utilizare mai eficientă a resurselor și pentru reducerea costurilor pe care le au de suportat familiile.

Măsuri luate până în prezent

În septembrie 2013, Comisia Europeană a lansat inițiativa „Deschiderea educației” , prezentând măsurile pe care intenționează să le aplice, inclusiv orientări strategice pentru operațiunile finanțate prin programele Erasmus+ și Orizont 2020.

De asemenea, a lansat portalul OpenEducationEuropa.eu, destinat să îi ajute pe utilizatori (profesori sau elevi) să găsească resursele educaționale deschise de care au nevoie și să promoveze numeroasele resurse de calitate produse în Europa.

Etapele următoare

Comisia va oferi finanțare instituțiilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu, prin programele Erasmus+ și Orizont 2020. Proiectele finanțate prin Erasmus+ vor trebui să îndeplinească o cerință privind accesul liber, cu alte cuvinte toate materialele educaționale vor trebui puse la dispoziția publicului cu ajutorul licențelor deschise.

Comisia pregătește un summit european pe tema educației prin TIC, în colaborare cu viitoarea președinție italiană a Consiliului.