X'inhu?

It-tagħlim miftuħ u flessibbli huwa dwar l-esplorazzjoni sħiħa tal-potenzjal tal-ICT sabiex jitjiebu s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u jsiru konformi fid-dinja diġitali attwali.

L-għodda tal-ICT, ir-Riżorsi Miftuħa tal-Edukazzjoni, u l-prattiki miftuħa jippermettu żieda fl-effikaċja tal-edukazzjoni u b'hekk ikun hemm aktar tagħlim personalizzat, esperjenza aħjar tat-tagħlim u titjib fl-użu tar-riżorsi. Dawn il-miżuri wkoll jippromwovi l-ekwità billi tiżdied id-disponibbiltà tal-għarfien.

Fl-aħħar nett, il-ftuħ tal-edukazzjoni jista' jwassal għal sitwazzjoni fejn l-individwi kollha jistgħu jitgħallmu l-ħin kollu, kullimkien, bl-appoġġ ta' kwalunkwe persuna oħra u bl-użu ta' kwalunkwe apparat.

Għaliex huma meħtieġa?

L-Ewropa u d-dinja qed jaffaċċjaw domanda li dejjem tikber għall-edukazzjoni u l-mira tal-UE2020

Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel ta' 40% fil-kisba ta' edukazzjoni terzjarja

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) teħtieġ żieda fil-forniment. Filwaqt li huwa stmat li 414 miljun student mistenni li jkunu fl-edukazzjoni għolja fid-dinja sal-2030, ir-riġidità fis-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħmilha impossibbli li dawn il-ħtiġijiet jiġu ssodisfati.

L-Ewropa qed taffaċċja wkoll defiċit tal-ħiliet

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) u, waqt żmien ta' kriżi ekonomika, l-individwi b'livell ogħla ta' ħiliet aktar għandhom ċans isibu impjieg. Bi stima ta’ 90% tal-impjiegi jeħtieġu ħiliet diġitali fil-futur qarib, huwa għalhekk essenzjali li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jipprovdu individwi bil-ħiliet meħtieġa.

Fl-istess ħin, qed jitfaċċaw fornituri ġodda tal-edukazzjoni, u dawn qed jirriżultaw kemm b'soluzzjonijiet kif ukoll fi sfidi għall-istudenti u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni. Permezz tal-inizjattiva Niftħu l-Edukazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni qed jingħataw opportunità biex janalizzaw il-mudelli ta' organizzazzjoni tagħhom u biex jaraw jekk humiex meħtieġa tibdiliet biex jittrasformaw l-isfidi f'opportunitajiet.

Fl-aħħar nett, hemm pressjoni ta' flus ċara fis-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ. Hekk kif ħafna Stati Membri qed inaqqsu l-investiment pubbliku fl-edukazzjoni, hemm ħtieġa għal soluzzjonijiet għal użu aktar effettiv tar-riżorsi, kif ukoll miżuri biex inaqqsu l-ispejjeż għall-familji.

X'sar s'issa?

Il-Kummissjoni Ewropea varat l-inizjattiva Niftħu l-Edukazzjoni f'Settembru 2013, u ppreżentat l-azzjonijiet li se timplimenta l-KE, inkluża l-orjentazzjoni ta' politika għall-operazzjonijiet iffinanzjati mill-programmi Erasmus+ u Orizzont 2020.

L-inizjattiva varat ukoll il-portal OpenEducationEuropa.eu, immirat biex jappoġġja lill-utenti (għalliema jew studenti) sabiex isibu r-Riżorsi ta' Edukazzjoni Miftuħa rilevanti u biex ikabbar il-viżibbiltà tal-ħafna riżorsi ta' kwalità għolja li qed jiġu pprodotti fl-Ewropa.

X'inhuma l-passi li jmiss?

Il-Kummissjoni se tipprovdi l-finanzjament għall-istituzzjonijiet li qed jaħdmu f'dan il-qasam permezz ta' Erasmus+ u Orizzont 2020. Il-Proġetti ffinanzjati permezz ta' Erasmus+ se jkollhom Rekwiżiti ta' Aċċess Miftuħ għall-materjal edukattiv tagħhom u dan ifisser li l-materjal irid ikun aċċessibbli b'mod miftuħ u mingħajr ħlas permezz ta' liċenzji miftuħa.

Il-Kummissjoni qed tħejji samit Ewropew dwar l-Edukazzjoni permezz tal-IT mal-Presidenza Taljana futura tal-Kunsill.