U čemu je bit?

Bit otvorenog i fleksibilnog učenja jest potpuno iskorištavanje potencijala IKT-a za poboljšanje sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihovo usklađivanje s današnjim digitalnim svijetom.

Alati IKT-a, otvoreni obrazovni resursi i otvorene prakse omogućuju povećanje učinkovitosti obrazovanja, a time i personaliziranije učenje, bolji doživljaj učenja i poboljšanu upotrebu resursa. Takvim se mjerama, odnosno povećanjem dostupnosti znanja, ujedno promiče i jednakost.

Otvaranje obrazovanja u konačnici može dovesti do okolnosti u kojima sve osobe mogu učiti bilo kada i bilo gdje uz bilo čiju podršku pomoću bilo kojeg uređaja.

Zašto je to potrebno?

Europa i svijet suočavaju se s povećanom potražnjom za obrazovanjem, a za ostvarenje cilja od 40 % osoba s visokoškolskom diplomom iz strategije EU2020 nužno je povećanje ponude. Procjenjuje se da će u svijetu do 2030. studirati 414 milijuna studenata – njihove je potrebe nemoguće zadovoljiti u okviru krutih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Europa se suočava i s manjkom vještina, a tijekom gospodarske krize visokoškolovani pojedinci imaju veće šanse pronaći posao. Procjenjuje se da će u bliskoj budućnosti za 90 % poslova biti nužne digitalne vještine te je stoga ključno osigurati da u okviru sustava obrazovanja i osposobljavanja osobe stječu potrebne vještine.

Istodobno se pojavljuju novi pružatelji obrazovnih usluga koji nude rješenja i istovremeno stvaraju izazove za učenike i obrazovne institucije. U okviru inicijative za otvaranje obrazovanja obrazovne institucije dobivaju mogućnost analizirati svoje organizacijske modele kako bi uvidjele je li ih potrebno izmijeniti radi pretvaranja izazova u prilike.

Konačno, očit je pritisak glede obrazovnih troškova sustava obrazovanja i osposobljavanja. Nekoliko država članica EU-a smanjilo je javna ulaganja u obrazovanje, stoga su potrebna rješenja za učinkovitiju upotrebu resursa te mjere za smanjivanje troškova za obitelji.

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija u rujnu 2013. pokrenula je inicijativu Otvaranje obrazovanja predstavivši mjere koje će provesti, a one obuhvaćaju usmjeravanje politike prema operacijama koje se financiraju u okviru programa Erasmus+ i Obzor 2020.

U okviru inicijative pokrenut je i portal OpenEducationEuropa.eu s ciljem potpore korisnicima (učiteljima ili učenicima) pri pronalaženju relevantnih otvorenih obrazovnih resursa i povećanja vidljivosti mnogih vrlo kvalitetnih resursa koji nastaju u Europi.

Što je sljedeće?

U okviru programa Erasmus+ i Obzor 2020. Komisija će osigurati financijska sredstva za institucije koje djeluju u tom području. Projekti financirani u okviru programa Erasmus+ morat će se pridržavati preduvjeta otvorenog pristupa, što znači da moraju biti otvoreno i besplatno dostupni putem otvorenih licenci.

Zajedno s budućim talijanskim predsjedništvom Vijeća Komisija priprema europski sastanak na vrhu o obrazovanju putem IT-a.