Hvad går det ud på?

Åben og fleksibel læring handler om at udforske potentialet ved ikt fuldt ud for at forbedre uddannelsessystemerne og tilpasse dem til den aktuelle digitale verden.

Med ikt-værktøjer og åbne uddannelsesressourcer og -metoder kan uddannelserne blive mere effektive, hvilket giver mulighed for mere individuel læring, en bedre læringsoplevelse og bedre anvendelse af ressourcerne. Sådanne foranstaltninger fremmer også ligheden ved at øge tilgængeligheden af viden.

Målet med at åbne uddannelserne er at give alle mennesker mulighed for at lære når som helst og hvor som helst med støtte fra hvem som helst og ved hjælp af et hvilket som helst udstyr.

Hvorfor er det nødvendigt?

Europa og resten af verden står over for en øget efterspørgsel på uddannelse og Europa 2020-målet om, at 40 % skal gennemføre en videregående uddannelse kræver et større udbud. Der forventes at være 414 millioner studerende på de videregåede uddannelser i 2030, men stive uddannelsessystemer vil gøre det umuligt at opfylde dette behov.

Europa står også over for en mangel på kvalificeret arbejdskraft, og i en tid med økonomisk krise er det lettere at finde job, hvis man er højtuddannet. Det forventes, at 90 % af alle job kommer til at kræve digitale færdigheder, og det er derfor vigtigt at uddannelsessystemerne giver de studerende de nødvendige kompetencer.

På samme tid etableres der nye uddannelsesudbydere, som giver både løsninger og udfordringer for de studerende og uddannelsesinstitutionerne. Med initiativet Åbning af uddannelsessektoren, får uddannelsesinstitutionerne mulighed for at analysere deres organisationsmodeller og se, om der er behov for ændringer for at gøre udfordringerne til muligheder.

Endelig er der et klart omkostningspres for uddannelsesinstitutionerne. Mange EU-lande skærer i deres budgetter for uddannelse, og der er derfor brug for løsninger til en mere effektiv anvendes af ressourcerne samt tiltag til at mindske omkostningerne for familierne.

Hvad er der gjort indtil videre?

Europa-Kommissionen lancerede i september 2013 initiativet Åbning af uddannelsessektoren, som indeholder de tiltag, Kommissionen vil gennemføre, samt de politiske retningslinjer for aktiviteter finansieret gennem Erasmus+ og Horisont 2020.

Med initiativet lancerede man også portalen OpenEducationEuropa.eu, som skal hjælpe brugerne (lærere og studerende) med at finde relevante åbne uddannelsesressourcer og øge synligheden af de mange kvalitetsressourcer, som fremstilles i Europa.

Hvad skal der nu ske?

Kommissionen vil yde støtte til institutioner, som arbejder inden for dette område gennem Erasmus+ og Horisont 2020. Projekter, som finansieres gennem Erasmus+, omfattes af et krav om fri adgang til deres undervisningsmaterialer, hvilket vil sige, at de skal være frit tilgængelige gennem åbne licenser.

Kommissionen er i gang med at forberede et europæisk topmøde om uddannelse gennem it sammen med det kommende italienske EU-formandskab.