Vad går det ut på?

EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU kan stödja och komplettera ländernas insatser för att förbättra och modernisera utbildningen.

I en globaliserad och kunskapsbaserad ekonomi behöver EU en välutbildad arbetskraft så att vi kan hävda oss när det gäller produktivitet, kvalitet och innovation. Men glappet mellan människors kunskaper och arbetsmarknadens kompetenskrav tycks öka, vilket bidrar till arbetslösheten och begränsar tillväxten.

Viktiga prioriteringar är därför att

Hur går det till?

EU gör landsanalyser för att hjälpa länderna att utveckla sin utbildningspolitik. Analyserna tar upp europeiska, nationella och regionala utmaningar och utvärderar ländernas framsteg och kartlägger behoven av reformer och investeringar.

Som ett led i Europa 2020-strategin Visa översättning av föregående länk  ska EU under det första halvåret varje år (den europeiska planeringsterminen) utfärda en rad landsspecifika rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna att ta itu med de mest akuta problemen.

I den årliga utbildningsöversikten български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) följer man upp resultaten med hjälp av indikatorer och riktmärken som ska bidra till en evidensbaserad politik och till att kartlägga utmaningarna.

Vad blir nästa steg?

Vid den kommande översynen av Europa 2020-strategin ska man följa upp utbildningens roll, framsteg och utmaningar.

 

Läs mer

Uppgifter om de 28 EU-länderna: