Despre ce este vorba

Deși responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol determinat în sprijinirea și completarea eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.

Într-o economie globalizată și bazată pe cunoaștere, Europa are nevoie de mână de lucru calificată pentru a rămâne competitivă în materie de productivitate, calitate și inovare. Totuși, o serie de date recente arată că există o discrepanță din ce în ce mai mare între oferta și cererea de competențe de pe piața muncii, ceea ce conduce la creșterea șomajului și la frânarea creșterii economice.

Sunt necesare măsuri pentru remedierea acestei situații, cum ar fi:

  • alinierea competențelor la nevoile de pe piața muncii, conform obiectivelor strategiei Europa 2020,
  • reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10%
  • creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40%, până în 2020.

Cum funcționează

UE efectuează analize de țară pentru a ajuta statele membre să își amelioreze politica în domeniul educației și formării profesionale. Aceste analize răspund provocărilor identificate la nivel național, regional și european și își propun să evalueze progresele înregistrate la nivel național și să identifice reformele și nevoile de investiții.

În contextul strategiei pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică Europa 2020 în prima jumătate a anului sunt formulate o serie de recomandări specifice (semestrul european) pentru a ajuta statele membre să facă față problemelor urgente.

În plus, Monitorul educației și formării evaluează anual progresele pe baza unor criterii de referință, menite să contribuie la elaborarea unei politici bazate pe date concrete și să identifice provocările.

Etapele următoare

Monitorizarea rolului educației și al formării profesionale, a evoluției și a provocărilor respective, în cadrul următoarei revizuiri a strategiei pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică Europa 2020.

 

Informații suplimentare

De asemenea, pentru fiecare din cele 28 de state membre, sunt disponibile informații despre: