Par ko ir runa?

Kaut arī par izglītības un apmācības sistēmām atbild dalībvalstis, nozīmīgs ir arī ieguldījums, ko sniedz ES, atbalstot un papildinot dalībvalstu pūliņus uzlabot un modernizēt savas izglītības sistēmas.

Globalizētā un uz zināšanām balstītā ekonomikā Eiropai ir nepieciešams kvalificēts darbaspēks, lai tā spētu konkurēt ražīguma, kvalitātes un inovācijas ziņā. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka pieaug neatbilstība starp to, kādas ir darbaspēka prasmes, un to, kādas prasmes ir pieprasītas darba tirgū. Tas veicina bezdarbu un kavē izaugsmi.

Šajā jomā prioritātes ir šādas:

Kāda ir procedūra?

ES īsteno valstu analīzi, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm to izglītības un mācību politikas izstrādē. Veicot šo analīzi, ES ņem vērā problēmas, kas ir apzinātas ES, valsts un reģionu līmenī, un tiecas novērtēt valsts līmenī panākto progresu un apzināt nepieciešamību īstenot reformas un nodrošināt investīcijas.

Izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas “Eiropa 2020”

Izvēlieties saites tulkojumu  kontekstā katra gada pirmajos 6 mēnešos (proti, tā sauktā Eiropas pusgada laikā) tiek sniegti konkrētām valstīm adresēti ieteikumi, lai tām palīdzētu risināt steidzamākās problēmas.

Ik gadu Izglītības un apmācības pārraudzības pārskatā

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) tiek novērtēts progress, izmantojot indikatoru kopumu, kas ļauj panākt, ka politika tiek veidota balstoties uz faktiem un ka tiek apzinātas problēmas.

Kas notiks tālāk?

Tiks novērots izglītības un apmācības sniegums, to progress un problēmas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas “Eiropa 2020” gaidāmās pārskatīšanas kontekstā.

 

Uzziniet vairāk!