Miről is van szó?

Oktatási és képzési rendszereik kialakításáért és működtetéséért az uniós tagállamok felelősek. Az Európai Unióra a tekintetben hárul lényegi szerep, hogy a nemzeti oktatási rendszerek fejlesztésére és korszerűsítésére irányuló tagállami erőfeszítéseket támogassa és kiteljesítse.

Most, amikor a globalizált és tudásalapú gazdaságok korát éljük, Európának magasan képzett munkavállalókra van szüksége ahhoz, hogy a termelékenység, a minőség és az innováció terén meg tudja állni a helyét a nemzetközi versenyben. Az utóbbi időben azonban bizonyítottan növekszik a munkaerő-piaci készségkereslet és -kínálat közötti rés, azaz az ún. strukturális munkaerőhiány, ami munkanélküliséget generál, és visszafogja a gazdasági növekedést.

A legfontosabb cél ezért jelenleg az, hogy:

  • a munkavállalókat olyan készségekkel és ismeretekkel ruházzuk fel, amelyek iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon – összhangban az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel,
  • 2020-ra az iskolákból lemorzsolódó tanulók arányát 10% alá csökkentsük,
  • a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok arányát pedig legalább 40%-ra növeljük.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Az EU országelemzéseket készít, hogy segítse a tagországokat oktatási és képzési politikájuk kifejlesztésében. Az országelemzések rendeltetése, hogy az uniós, a tagállami és a regionális szinten jelentkező kihívások figyelembevételével felmérjék a tagállami szinten elért előrehaladást, és meghatározzák, milyen reformokra és beruházásokra van szükség.

A foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégia keretében az év első felében (az ún. európai szemeszter során) a Bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsát ki az egyes tagállamok részére, hogy segítséget nyújtson számukra a legsürgetőbb kihívások kezeléséhez.

Ezen túlmenően az évente közzétett Oktatási és Képzési Figyelő áttekintést ad arról, milyen előrelépés történt a teljesítménymérő referenciaértékekhez képest. A kiadvány a kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai munkát hivatott előmozdítani és a kihívásokat azonosítani.

Melyek a soron következő lépések?

A foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégia küszöbön álló felülvizsgálatához nyomon kell követni az oktatás és a képzés szerepének alakulását, az oktatás és képzés terén végbemenő fejlődést és az ezen a téren jelentkező kihívásokat.

 

További információk

A 28 uniós tagországra vonatkozó főbb megállapítások: