O čemu se radi?

Iako nadležnost za sustave obrazovanja i osposobljavanja imaju države članice, EU ima ključnu ulogu u pružanju podrške i ulaganju dodatnih napora za poboljšanje i moderniziranje njihovih sustava obrazovanja.

U globaliziranom gospodarstvu koje se temelji na znanju Europi je potrebna izrazito stručna radna snaga kako bi se osigurala njezina konkurentnost u pogledu produktivnosti, kvalitete i inovacija. Međutim, u novije se vrijeme pokazalo da postoji sve veći nesrazmjer između vještina radne snage i onih koje su potrebne na tržištu rada, što dovodi do nezaposlenosti i ograničava rast.

Prioriteti su sljedeći:

  • usklađivanje vještina s tržištem rada u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.
  • smanjenje broja osoba koje rano prekidaju školovanje na manje od 10 % te
  • povećanje broja osoba s visokoškolskom diplomom na najmanje 40 % do 2020.

Kako funkcionira?

EU provodi analize po državama radi pružanja podrške državama članicama prilikom razvoja politika obrazovanja i osposobljavanja. One su odgovor na izazove utvrđene na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini, a i cilj im je ocijeniti napredak na nacionalnoj razini i odrediti reforme te potrebe za ulaganje.

U okviru strategije Europa 2020. za rast i radna mjesta izdaje se niz preporuka za države članice u prvoj polovici godine (europski semestar) kako bi im se pomoglo da odgovore na najhitnije izazove.

Osim toga, svake godine u okviru Pregleda obrazovanja i osposobljavanja procjenjuje se napredak prema nizu mjerila osmišljenih da doprinesu kreiranju politike na temelju dokaza i određivanju izazova.

Koji su sljedeći koraci?

Praćenje uloge obrazovanja i osposobljavanja te napretka i izazova u tom području za nadolazeću reviziju strategije Europa 2020. za rast i radna mjesta.

 

Saznajte više

Ključni zaključci za svaku od 28 država članica dostupni su i za sljedeća područja: