Hvad går det ud på?

Selvom medlemslandene har ansvaret for deres uddannelsessystemer, spiller EU en vigtig rolle med hensyn til at støtte og supplere deres bestræbelser på at forbedre og modernisere systemerne.

I en globaliseret og videnbaseret økonomi har Europa behov for en veluddannet arbejdsstyrke for at sikre, at vi kan konkurrere på produktivitet, kvalitet og innovation. Nye tal tyder dog på, at der er et misforhold mellem arbejdsstyrkens kvalifikationer og behovet på arbejdsmarkedet, hvilket bidrager til arbejdsløshed og begrænset vækst.

Derfor er det en prioritet, at:

  • tilpasse færdighederne til arbejdsmarkedet i overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien
  • mindske antallet af personer, som forlader skolen tidligt, til under 10 %
  • øge andelen af kandidater fra videregående uddannelser til mindst 40 % inden 2020.

Hvordan fungerer ordningen?

EU gennemfører landeanalyser, som støtter medlemslandene i udviklingen af deres uddannelsespolitikker. De ser på udfordringer, som er udpeget på EU-plan, nationalt plan og regionalt plan, og har til formål at vurdere fremskridtet på nationalt plan og se på, hvor der er behov for reformer og investering.

I forbindelse med Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse udstedes der hvert første halvår (det europæiske semester) en række landespecifikke henstillinger for at hjælpe medlemslandene med at tackle de største udfordringer.

Derudover giver rapporten om uddannelsesovervågning hvert år en vurdering af fremskridtet ud fra en række benchmarks for at bidrage til evidensbaseret beslutningstagning og udpege udfordringer.

Hvad skal der ske nu?

I den kommende revision af Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse, vil der blive taget højde for, hvilken rolle uddannelse og erhvervsuddannelse spiller, hvilke fremskridt der er gjort, og hvad udfordringerne er.

 

Læs mere

De vigtigste resultater for hvert af de 28 EU-lande er også tilgængelige for: