Za kaj gre

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri razvijanju njihovega šolskega sistema. Vsaka država je sama pristojna za organizacijo in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja, toda skupna vprašanja je laže rešiti s sodelovanjem. Evropska komisija podpira nacionalna prizadevanja na dva načina:

  • Tesno sodeluje z nacionalnimi snovalci politike in jim pomaga pri razvijanju politike in sistema šolskega izobraževanja. Zbira in razširja podatke in analize ter spodbuja izmenjavo dobrih praks prek delovnih skupin. Delovne skupine za šolske politike (2011–2013) so se denimo ukvarjale z zgodnjim opuščanjem šolanja; predšolsko vzgojo in varstvom; matematiko, naravoslovjem in tehnologijo; strokovnim razvojem učiteljev. Delovna skupina za šolske politike je nato v letih 2014–2015 nadaljevala delo v zvezi z izobraževanjem učiteljev in zgodnjim opuščanjem šolanja.
  • S programom Erasmus+ vsako leto nameni več milijonov evrov projektom evropskega sodelovanja, ki spodbujajo izmenjave dijakov in študentov, razvoj šol, strokovno izpopolnjevanje osebja in še marsikaj drugega.

Prednostna področja

Šolski ministri iz držav EU so določili naslednja prednostna področja:

Evropska komisija redno pripravlja študije o stanju v Evropi in tako spremlja napredek.

Leta 2012 je Evropska komisija predstavila sporočilo Ponovni razmislek o izobraževanju, ki spodbuja države EU, naj poskrbijo, da bodo mladi usvojili znanja in kompetence, ki jih zahteva trg dela. Sporočilo je vključevalo tudi osnovne dokumente o podpori učiteljskemu poklicu in ocenjevanju ključnih kompetenc v začetnem izobraževanju in usposabljanju (pregled literature).

Decembra 2016 je Komisija predstavila sporočilo o izboljšanju in posodabljanju izobraževanja skupaj s sklopom ukrepov v podporo državam EU pri zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje in varstva ter razvijanju kakovostnih inovativnih in vključujočih šolskih sistemov.

V sporočilu o razvoju šol in odličnem poučevanju za dober začetek v življenju z dne 30. maja 2017 je predložila dodatne dokaze in ukrepe za izboljšanje kakovosti šol in njihove zmožnosti vključevanja; za podporo odličnim učiteljem in vodstvenim delavcem šol; za izboljšave v vodenju šol.