Za kaj gre

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri razvijanju njihovega šolskega sistema. Vsaka država je sicer sama pristojna za organizacijo in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja, vprašanja skupnega interesa pa je laže rešiti s sodelovanjem. Evropska komisija podpira nacionalna prizadevanja na dva načina:

  • Tesno sodeluje z nacionalnimi snovalci politike pri razvijanju politike in sistema šolskega izobraževanja. Zbira in širi podatke in analize ter spodbuja izmenjavo dobrih praks v okviru tematskih delovnih skupin za šolstvo.
  • S programom Erasmus+ vsako leto nameni na milijone evrov projektom, ki omogočajo izmenjave dijakov in študentov, razvoj šol, izobraževanje šolskega osebja, podporo šolam in še marsikaj drugega.

Prednostna področja

Šolski ministri iz držav EU so določili naslednja prednostna področja:

Evropska komisija redno pripravlja študije o stanju v Evropi in tako spremlja napredek.

Leta 2012 je Evropska komisija predstavila sporočilo Ponovni razmislek o izobraževanju, ki spodbuja države EU, naj poskrbijo, da bodo mladi usvojili znanja in kompetence, ki jih zahteva trg dela. Sporočilo je vključevalo tudi temeljne dokumente o podpori učiteljskemu poklicupdf in ocenjevanju ključnih kompetenc v osnovnem izobraževanju in usposabljanjupdf (pregled literature pdf).