Za kaj gre

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri razvijanju njihovega šolskega sistema. Vsaka država je sama pristojna za organizacijo in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja, toda skupne težave je laže rešiti s sodelovanjem. Evropska komisija podpira nacionalna prizadevanja na dva načina:

 • Tesno sodeluje z nacionalnimi snovalci politike pri razvijanju šolskih politik in sistemov. Zbira in razširja podatke in analize ter spodbuja izmenjavo dobrih praks prek delovnih skupin ET2020. V času 2016–2018 ima delovna skupina za šolstvo širok mandat, ukvarja se z upravljanjem šolskih sistemov, predvsem s trajnostnimi inovacijami in vključevanjem in spodbujanjem višje kakovosti.
 • V času 2011–2013 so se strokovnjaki v teh tematskih skupinah ukvarjali z:
  • zgodnjim opuščanjem šolanja
  • predšolsko vzgojo in varstvom
  • matematiko, naravoslovjem in tehnologijo
  • strokovnim razvojem učiteljev
 • V letih 2014–2015 je delovna skupina za šolske politike nadaljevala delo v zvezi z izobraževanjem učiteljev in zgodnjim opuščanjem šolanja.
 • Evropska komisija s programom Erasmus+ vsako leto nameni več milijonov evrov projektom evropskega sodelovanja, ki spodbujajo šolske izmenjave.

Prednostna področja

Šolski ministri iz držav EU so določili naslednja prednostna področja:

Evropska komisija redno pripravlja študije o stanju v Evropi in tako spremlja napredek.

Leta 2012 je Evropska komisija predstavila sporočilo Ponovni razmislek o izobraževanju, ki spodbuja države EU, naj poskrbijo, da bodo mladi usvojili znanja in kompetence, ki jih zahteva trg dela. Sporočilo je vključevalo tudi osnovne dokumente o podpori učiteljskemu poklicu in ocenjevanju ključnih kompetenc v začetnem izobraževanju in usposabljanju (pregled literature).

Decembra 2016 je Komisija predstavila sporočilo o izboljšanju in posodabljanju izobraževanja skupaj s sklopom ukrepov v podporo državam EU pri zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje in varstva ter razvijanju kakovostnih inovativnih in vključujočih šolskih sistemov.

V sporočilu o razvoju šol in odličnem poučevanju za dober začetek v življenju z dne 30. maja 2017 je predložila dodatne dokaze in ukrepe za izboljšanje kakovosti šol in njihove zmožnosti vključevanja; v podporo odličnim učiteljem in vodstvenim delavcem šol; za izboljšave v vodenju šol. Glej priloženi delovni dokument služb Komisije.