O čo ide?

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na rozvíjaní ich systémov školského vzdelávania. Napriek tomu, že každá krajina je zodpovedná za organizáciu a obsah systémov vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu, spolupráca prináša niektoré výhody. Európska komisia podporuje úsilie členských štátov hlavne dvoma spôsobmi:

  • úzko spolupracuje s vnútroštátnymi politickými činiteľmi a pomáha im rozvíjať politiky a systémy v oblasti školského vzdelávania v ich krajinách. Zhromažďuje a spoločne využíva informácie a analýzy a podporuje výmenu osvedčených politických postupov prostredníctvom tematických pracovných skupín v oblasti školskej politiky

    English (en) .

  • prostredníctvom programu Erasmus+ každý rok investuje milióny eur do projektov, ktoré podporujú školské výmeny, rozvoj škôl, vzdelávanie zamestnancov škôl, lektorské pobyty v školách a ďalšie činnosti.

Prioritné oblasti

Ministri školstva z krajín EÚ stanovili tieto prioritné oblasti:

Európska komisia takisto pravidelne vypracúva štúdie o situácii v Európe s cieľom monitorovať pokrok

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

V roku 2012 Komisia predstavila iniciatívu „Prehodnotenie vzdelávania“, ktorej cieľom je povzbudiť krajiny EÚ, aby mladým ľuďom zabezpečili rozvoj zručností potrebných pre úspech na pracovnom trhu. Balík obsahuje podkladové dokumenty o podpore pre pedagogické profesiepdf a o hodnotení kľúčových kompetencií v počiatočnom vzdelávaní a odbornej prípravepdf (preskúmanie literatúry

pdf

(570 kB)

English (en) ).