Despre ce este vorba

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru dezvoltarea sistemelor de educație școlară. Fiecare țară răspunde de organizarea și conținutul sistemelor sale de educație și formare, însă există avantaje în a colabora pe probleme de interes comun. Comisia Europeană sprijină eforturile depuse la nivel național prin două mijloace principale:

  • Comisia colaborează îndeaproape cu factorii de decizie de la nivel național pentru a-i ajuta să dezvolte politicile și sistemele de educație școlară. În acest sens, colectează și furnizează informații și analize și încurajează schimbul de bune practici în materie de politică prin grupuri de lucru tematice.
  • Prin programul Erasmus+, investește anual milioane de euro în proiecte care promovează schimburile între școli, dezvoltarea școlară, educația personalului din școli, stagiile și multe altele.

Domenii prioritare

Miniștrii educației din țările UE au identificat următoarele domenii prioritare:

Comisia Europeană realizează, de asemenea, studii periodice de evaluare a situației din Europa în scopul monitorizării progreselor înregistrate.

În 2012, Comisia a prezentat inițiativa „Regândirea educației”, cu scopul de a încuraja țările UE să se asigure că tinerii dobândesc competențele cerute pe piața muncii. Pachetul include documente de analiză privind sprijinul acordat profesiilor didacticepdf și evaluarea competențelor-cheie în educația și formarea inițialăpdf (o recenzie a datelor din literatura de specialitate pdf). 

Informații suplimentare