Despre ce este vorba

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru dezvoltarea sistemelor de învățământ. Fiecare țară răspunde de organizarea și conținutul sistemelor sale de educație și formare, însă există avantaje în a colabora pe probleme de interes comun. Comisia Europeană sprijină eforturile depuse la nivel național prin două mijloace principale:

 • Comisia colaborează îndeaproape cu factorii de decizie de la nivel național pentru a-i ajuta să dezvolte politicile și sistemele de învățământ. În acest sens, colectează și furnizează informații și analize și încurajează schimbul de bune practici în materie de politică prin grupurile de lucru ET2020. Pentru perioada 2016-2018, Grupul de lucru privind școlile are un mandat amplu, acela de a se concentra pe guvernanța sistemelor de învățământ pentru a promova obținerea unei calități mai ridicate prin stimularea inovării și a incluziunii.
 • Între anii 2011 și 2013, experții din cadrul acestor grupuri tematice de lucru  s-au axat pe:
  • abandonul școlar timpuriu
  • educația și îngrijirea copiilor preșcolari
  • matematică, științe și tehnologie
  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 • În 2014 și 2015, Grupul de lucru privind politicile școlare  a avut în continuare ca priorități formarea inițială a cadrelor didactice și combaterea abandonului școlar timpuriu.
 • Prin programul Erasmus+, Comisia investește anual milioane de euro în proiecte de cooperare europeană care promovează schimburile între școli.

Domenii prioritare

Miniștrii educației din țările UE au identificat următoarele domenii prioritare:

Comisia Europeană realizează, de asemenea, studii periodice de evaluare a situației din Europa în scopul monitorizării progreselor înregistrate.

În 2012, Comisia a prezentat inițiativa „Regândirea educației”, cu scopul de a încuraja țările UE să se asigure că tinerii dobândesc competențele cerute pe piața muncii. Pachetul include documente de analiză privind sprijinul acordat profesiilor didactice și evaluarea competențelor-cheie în educația și formarea inițială  (o recenzie a datelor din literatura de specialitate).

În decembrie 2016, Comisia a prezentat o Comunicare privind îmbunătățirea și modernizarea educației, care include un set de acțiuni menite să sprijine țările UE în furnizarea unor servicii de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari și în dezvoltarea unor sisteme școlare de înaltă calitate, inovatoare și favorabile incluziunii.

Comunicarea privind dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață din 30 mai 2017 prezintă mai multe informații și măsuri de îmbunătățire a calității și a incluziunii în școli, de sprijinire a directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de excepție și de îmbunătățire a guvernanței în școli. A se vedea și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Comunicarea.

Informații suplimentare

Legislație/inițiative UE