Waar gaat het om?

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om hun schoolonderwijsstelsels te ontwikkelen. Hoewel elk land verantwoordelijk is voor de organisatie en de inhoud van zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, is het ook voordelig om samen te werken in zaken die van gezamenlijk belang zijn. De Europese Commissie steunt dergelijke initiatieven vooral op twee manieren:

  • De Commissie werkt nauw samen met nationale overheden om hen te helpen bij het ontwikkelen van hun scholenbeleid en onderwijsstelsel. Zo verzamelt ze informatie en analyses en verspreidt deze. Bovendien moedigt zij de uitwisseling van beproefde methoden aan via de thematische werkgroepen schoolbeleid.
  • Via het Erasmus+-programma investeert zij elk jaar miljoenen euro's in projecten voor uitwisselingen, ontwikkeling, opleiding van personeel en onderwijsassistenten enz.

Prioriteiten

De ministers van onderwijs van de EU-landen hebben de volgende prioriteiten bepaald:

De Europese Commissie voert ook regelmatig studies uit over de situatie in heel Europa om zo de vorderingen op de voet te volgen.

In 2012 kwam de Commissie met "Een andere kijk op onderwijs", een initiatief om de EU-landen aan te moedigen jongeren de vaardigheden en competenties te geven die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt. In dat verband zijn ook papers gepubliceerd over ondersteuning van leerkrachtenpdf en de beoordeling van basiscompetentiespdf in onderwijs en opleidingen (literatuuronderzoek pdf). 

Verder lezen

EU-wetgeving en -initiatieven