Wat is het?

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om hun schoolonderwijsstelsels te ontwikkelen. Hoewel elk land verantwoordelijk is voor de organisatie en de inhoud van zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, is het ook voordelig om samen te werken bij zaken die van gezamenlijk belang zijn. De Europese Commissie steunt dergelijke initiatieven voornamelijk op twee manieren:

 • Zij werkt nauw samen met nationale overheden om hen te helpen bij het ontwikkelen van hun scholenbeleid en onderwijsstelsel. Zo verzamelt ze informatie en analyses en verspreidt deze. Bovendien moedigt zij de uitwisseling van beproefde methoden aan via de ET 2020-werkgroepen. In de periode 2016-2018 wil de Werkgroep Scholen de kwaliteit van de schoolopleidingsstelsels verhogen via duurzame innovatie en integratie.
 • In de periode 2011-2013 hebben de deskundigen in deze thematische groepen zich gericht op:
  • vroegtijdige schoolverlaters
  • opvang en onderwijs voor jonge kinderen
  • wiskunde, wetenschap en technologie
  • professionele ontwikkeling van leerkrachten
 • De Werkgroep Schoolbeleid heeft in 2014-2015 verder gewerkt aan de initiële lerarenopleiding en het probleem van vroegtijdig schoolverlaten.
 • Via het programma Erasmus+ investeert de Commissie elk jaar miljoenen euro's in uitwisselingsprojecten.

Prioriteiten

De ministers van onderwijs van de EU-landen hebben de volgende prioriteiten bepaald:

De Europese Commissie voert ook regelmatig studies uit over de situatie in heel Europa om zo de vorderingen te volgen.

In 2012 kwam de Commissie met "Een andere kijk op onderwijs", een initiatief om de EU-landen aan te moedigen jongeren de vaardigheden en competenties te geven die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt. In dat verband zijn ook papers gepubliceerd over de ondersteuning van leerkrachten en de beoordeling van basiscompetenties in onderwijs en opleidingen (literatuuronderzoek).

In december 2016 kwam de Commissie met een mededeling over de verbetering en modernisering van het onderwijs, met een aantal maatregelen om de EU-landen te helpen bij het leveren van goed kleuteronderwijs en het ontwikkelen van innovatieve en inclusieve onderwijssystemen.

De mededeling over schoolontwikkeling en uitmuntend lesgeven voor een goede start in het leven van 30 mei 2017 bevat meer informatie en voorstellen voor acties voor hoogkwalitatief en inclusief onderwijs, het ondersteunen van de uitmuntendheid van leerkrachten en leidinggevenden op school, en beter bestuur van scholen. Zie ook het begeleidende werkdocument.

Lees verder

EU-wetgeving en -initiatieven