Dwar xiex inhi?

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex tiżviluppa s-sistemi edukattivi tal-iskejjel tagħhom. Filwaqt li kull pajjiż hu responsabbli għall-organizzazzjoni u l-kontenut tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ tiegħu, hemm vantaġġi meta jaħdmu flimkien dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-isforzi nazzjonali b’żewġ modi ewlenin:

 • Il-Kummissjoni taħdem mill-qrib ma’ dawk li jfasslu l-politika nazzjonali biex tgħinhom jiżviluppaw politiki u sistemi edukattivi fl-iskejjel tagħhom. Hi tiġbor u taqsam l-informazzjoni u l-analiżi u tħeġġeġ l-iskambju ta' prattiki ta' politika tajba permezz tal-Gruppi ta' Ħidma ET2020. Fl-2016-2018, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Iskejjel għandu mandat wiesa’ biex jaħdem fuq il-governanza tas-sistemi edukattivi tal-iskejjel biex jippromwovi livell ogħla tal-kwalità permezz tal-innovazzjoni u l-inklużjoni sostenibbli.
 • Qabel, fil-perjodu 2011-2013, l-esperti f’dawn il-gruppi ta’ ħdima tematiċi kieku ffukaw fuq:
  • it-tluq bikri mill-iskola
  • l-edukazzjoni bikrija tat-tfal u l-indukrar
  • il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija
  • l-iżvilupp professjonali tal-għalliema
 • Fl-2014-2015, il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Politika tal-Iskejjel kompla jaħdem l-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u t-tluq bikri mill-iskola.
 • Permezz tal-Programm Erasmus+, il-Kummissjoni tinvesti miljuni ta' ewro kull sena fi proġetti ta’ kooperazzjoni Ewropej li jippromwovu l-iskambji bejn l-iskejjel

Oqsma prijoritarji

Il-ministri tal-edukazzjoni mill-pajjiżi tal-UE identifikaw l-oqsma ta’ prijorità li ġejjin:

Il-Kummissjoni Ewropea tipproduċi wkoll studji regolari dwar is-sitwazzjoni mal-Ewropa kollha sabiex timmonitorja l-progress.

Fl-2012 il-Kummissjoni ppreżentat "Reviżjoni tal-Edukazzjoni", inizjattiva biex jitħeġġu l-pajjiżi tal-UE biex jiżguraw li ż-żgħażagħ jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa mis-suq tax-xogħol. Il-pakkett jinkludi dokumenti ta' sfond dwar l-appoġġ lill-professjonijiet tal-għalliema u l-valutazzjoni ta' kompetenzi ewlenin fl-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali (analiżi tal-letteratura).

F’Diċembru 2016, il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni dwar It-titjib u l-immodernizzar tal-edukazzjoni, li tinkludi sett ta’ azzjonijiet biex jappoġġjaw lill-pajjiżi tal-UE biex jipprovdu edukazzjoni u indukrar fit-tfulija bikrija ta’ kwalità għolja u biex jiżviluppaw sistemi tal-iskola innovattivi u inklużivi ta’ kwalità għolja.

Il-Komunikazzjoni dwar L-iżvilupp tal-iskejjel u t-tagħlim eċċellenti għal bidu tajjeb fil-ħajja tat-30 ta’ Mejju 2017 tipprovdi aktar evidenza u azzjonijiet dwar kif nistgħu ntejbu l-kwalità u l-inklużività tal-iskejjel; nappoġġjaw għalliema u mexxejja tal-iskejjel eċċellenti; u ntejbu l-governanza tal-iskejjel. Ara wkoll id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal.

Sir af aktar

Leġiżlazzjoni/inizjattivi tal-UE