X'inhi?

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex tiżviluppa s-sistemi edukattivi tal-iskejjel tagħhom. Filwaqt li kull pajjiż hu responsabbli għall-organizzazzjoni u l-kontenut tas-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ tiegħu, hemm vantaġġi meta jaħdmu flimkien dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-isforzi nazzjonali b’żewġ modi ewlenin:

  • Il-Kummissjoni taħdem mill-qrib ma’ dawk li jfasslu l-politika nazzjonali biex tgħinhom jiżviluppaw politiki u sistemi edukattivi fl-iskejjel tagħhom. Hi tiġbor u taqsam informazzjoni u tanalizza u tħeġġeġ l-iskambju ta' prattiki ta' politika tajba permezz tal-gruppi ta' ħidma tematiċi dwar il-politika tal-iskejjel.
  • Matul il-Programm Erasmus+, hi tinvesti miljuni ta' euros fi proġetti li jippromwovu l-iskambji bejn l-iskejjel, l-iżvilupp tal-iskejjel, l-edukazzjoni tal-istaff tal-iskejjel, taħriġ ta' assistanza għall-iskejjel u aktar.

Oqsma ta’ prijorità

Il-ministri tal-edukazzjoni mill-pajjiżi tal-UE identifikaw l-oqsma ta’ prijorità li ġejjin:

Il-Kummissjoni Ewropea tipproduċi wkoll studji regolari dwar is-sitwazzjoni mal-Ewropa kollha sabiex timmonitorja l-progress.

Fl-2012 il-Kummissjoni ppreżentat "Naħsbu mill-Ġdid dwar l-Edukazzjoni", inizjattiva biex jitħeġġu l-pajjiżi tal-UE sabiex jiżguraw li ż-żgħażagħ jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa mis-suq tax-xogħol. Il-pakkett jinkludi dokumenti ta' sfond dwar l-appoġġ lill-professjonijiet tal-għalliemapdf u l-valutazzjoni ta' kompetenzi ewlenin fl-edukazzjoni u t-taħriġ inizjalipdf (reċensjoni letteratura pdf). 

Aktar informazzjoni