Ko dara Komisija?

Eiropas Komisija strādā kopā ar ES dalībvalstīm pie izglītības sistēmu uzlabošanas. Katras dalībvalsts ziņā ir izglītības un apmācības sistēmu organizācija un saturs. Tomēr ir kopīgas intereses jautājumi, kurus pareizāk ir risināt kopīgiem spēkiem. Eiropas Komisija atbalsta valstu pūliņus divējādi:

  • tā cieši sadarbojas ar valsts iestādēm, lai tām palīdzētu izstrādāt savu politiku un skolu izglītības sistēmas. Tā apkopo un izplata informāciju un analīzi, rosina uz labas prakses apmaiņu izglītības politikas tematiskā darba grupās;
  • saskaņā ar programmu “Erasmus+” tā katru gadu iegulda miljoniem eiro projektos, kas sekmē visdažādākos aspektus, tādus kā apmaiņas programmas, skolu izglītības attīstība, personāla apmācība un asistentūra skolās.

Prioritātes

ES valstu izglītības ministri ir noteikusi šādas prioritātes:

Komisija regulāri publicē pētījumus par situāciju Eiropā, lai novērtētu panākto progresu.

2012. gadā Komisija nāca klajā ar iniciatīvu “Izglītības pārvērtēšana”, kas mudina ES valstis gādāt, ka jaunieši iegūst prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas darba tirgū. Šajā iniciatīvā ietilpst pētījumi par atbalstu ar pedagogiempdf un novērtējums attiecībā uz pamatprasmēm sākotnējā izglītībā un apmācībāpdf (publikāciju analīze pdf).