Ką daro Komisija?

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis siekdama, kad jų mokyklinio ugdymo sistemos tobulėtų. Nors už savo švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį atsakinga kiekviena šalis, kai kuriuos visiems aktualius klausimus parankiau spręsti drauge. Europos Komisija remia valstybių narių pastangas dviem pagrindiniais būdais:

  • ji glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinės politikos formuotojais, kad padėtų jiems plėtoti savo šalių mokyklinio ugdymo politiką ir sistemas. Ji kaupia informaciją ir analizes, jomis dalijasi ir skatina dalytis gerąja politikos patirtimi pasitelkus mokyklų politikos temines darbo grupes;
  • vykdydama programą „Erasmus+“ ji kasmet investuoja milijonus eurų į projektus, pagal kuriuos skatinami mokyklų mainai, tobulinimas, mokyklų darbuotojų rengimas, stažuotės mokyklose ir kita.

Prioritetinės sritys

ES šalių švietimo ministrai nustatė toliau išvardytus prioritetus.

Europos Komisija reguliariai atlieka padėties Europoje tyrimus, kad galėtų stebėti pažangą.

2012 m. Komisija pateikė iniciatyvą „Švietimo persvarstymas“, kuria siekiama skatinti ES šalis užtikrinti, kad jaunimas įgytų darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ir kompetencijų. Dokumentų rinkiniui priklauso informaciniai dokumentai dėl pedagoginių profesijų rėmimopdf ir dėl pirminiu švietimo ir mokymo etapu įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimopdf (literatūros apžvalga pdf). 

Išsamesnė informacija