Miről is van szó?

Az Európai Bizottság az uniós tagországokkal közösen munkálkodik a tagállami oktatási rendszerek továbbfejlesztésén. Noha saját oktatási és képzési rendszereik megszervezéséért és az oktatás, illetve képzés tartalmának kialakításáért az egyes tagországok maguk felelősek, hasznos, ha az uniós tagállamok együttműködnek egymással azokban a kérdésekben, amelyek mindannyiuk számára jelentőséggel bírnak. Az Európai Bizottság alapvetően kétféle módon támogatja a tagországok erőfeszítéseit:

 • Szorosan együttműködik a tagállami döntéshozókkal, segítséget nyújtva számukra az iskolapolitikák és az oktatási rendszerek továbbfejlesztéséhez. Információkat gyűjt és elemez a témában, ezeket a tagországok rendelkezésére bocsátja, és ösztönzi, hogy az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportok keretében a felek megosszák egymással bevált módszereiket. Az iskolai oktatással foglalkozó munkacsoport a 2016 és 2018 közötti időszakra széles hatáskörrel lett felruházva annak érdekében, hogy az iskolai oktatási rendszerek irányításával kapcsolatos munkája során a fenntartható innováción és a befogadáson keresztül ösztönözze az oktatás színvonalának növelését.
 • A korábbi években (2011 és 2013 között) a tematikus munkacsoportokban tevékenykedő szakértők elsősorban az alábbi területekre összpontosítottak:
  • lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás,
  • kisgyermekkori nevelés és gondozás,
  • matematika, természettudományok és technológia,
  • tanárok szakmai fejlődése.
 • Az iskolai oktatásra vonatkozó szakpolitikával foglalkozó munkacsoport 2014 és 2015 között a pedagógusképzés és a korai iskolaelhagyás témájában folytatta a megkezdett munkát.
 • Az Erasmus+ program révén a Bizottság minden évben több millió eurót ruház be iskolai csereprogramokkal kapcsolatos európai együttműködési projektekbe.

Kiemelt területek

Az uniós tagországok oktatási miniszterei az alábbi célkitűzések megvalósítását tekintik kiemelten fontosnak:

Az Európai Bizottság rendszeresen készít tanulmányokat abból a célból, hogy nyomon kövesse a kiemelt célok megvalósítása terén Európa-szerte elért előrehaladást.

2012-ben a Bizottság meghirdette a „Gondoljuk újra az oktatást” elnevezésű kezdeményezést, arra ösztönözve a tagállamokat, tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy a fiatalok elsajátíthassák a munkaerőpiacon szükséges készségeket és kompetenciákat. A javaslatcsomag a tanári szakma támogatásáról szóló háttérdokumentumok mellett szakpolitikai útmutatást is tartalmaz a kulcskompetenciák alapoktatás és -képzés során történő felmérésének tárgyában (szakirodalmi szemle).

2016 decemberében a Bizottság Az oktatás javítása és korszerűsítése címmel közleményt adott ki, amelyben előterjeszti, milyen intézkedések hivatottak segíteni az uniós országoknak abban, hogy magas színvonalú kisgyermekkori nevelést és gondozást biztosítsanak, és színvonalas oktatást nyújtó, innovatív és befogadó iskolarendszereket építsenek ki.

2017. május 30-án a Bizottság előterjesztette az iskolák és az oktatás minőségének a fiatalok életkezdési esélyeinek érdekében történő fejlesztéséről szóló közleményt, mely további bizonyítékokkal szolgál és további intézkedéseket szorgalmaz a következő témákkal kapcsolatban: színvonalasabb és befogadóbb iskolák kialakítása, a kiváló tanárok és iskolavezetők támogatása, az iskolák irányításának javítása. Lásd még a kapcsolódó bizottsági szolgálati munkadokumentumot.

További információk

Uniós jogszabályok/kezdeményezések