U čemu je bit?

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a na razvoju njihovih školskih obrazovnih sustava. Iako je svaka država odgovorna za organizaciju i sadržaj svojih sustava obrazovanja i osposobljavanja, suradnja u pitanjima od zajedničkog interesa ima svojih prednosti. Europska komisija podržava nacionalne napore na dva glavna načina:

  • Komisija blisko surađuje s nacionalnim kreatorima politika kako bi im se pomoglo u razvoju njihovih politika i sustava obrazovanja. Ona prikuplja i dijeli informacije i analizu te potiče razmjenu dobre političke prakse u okviru tematskih radnih skupina o školskoj politici.
  • Preko programa Erasmus+ ona svake godine ulaže milijune eura u projekte kojima se promiču školske razmjene, razvoj škola, obrazovanje školskog osoblja, programi za asistente i još mnogo toga.

Prioritetna područja

Ministri obrazovanja iz država članica EU-a identificirali su sljedeća prioritetna područja:

Europska komisija redovito izrađuje studije o stanju u Europi kako bi se pratio napredak.

Komisija je 2012. predstavila inicijativu „Novo promišljanje obrazovanja” kojom države članice EU-a želi potaknuti da osiguraju razvoj vještina i kompetencija mladih ljudi koje su potrebne na tržištu. Paket obuhvaća popratnu dokumentaciju o podršci nastavničkoj strucipdf i procjeni ključnih kompetencija u početnom obrazovanju i osposobljavanjupdf (recenzija literature). 

 

Saznajte više