U čemu je bit?

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a na razvoju njihovih školskih obrazovnih sustava. Iako je svaka država odgovorna za organizaciju i sadržaj svojih sustava obrazovanja i osposobljavanja, suradnja u pitanjima od zajedničkog interesa ima svojih prednosti. Europska komisija podržava nastojanja država članica na dva glavna načina:

 • blisko surađuje s nacionalnim kreatorima politika kako bi im se pomoglo u razvoju njihovih politika i sustava obrazovanja. prikuplja i dijeli informacije i analize te potiče razmjenu dobre političke prakse u okviru radnih skupina u sklopu strateškog okvira ET 2020. U razdoblju 2016.–2018. radna skupina o školama ima široki mandat za rad u području upravljanja školskim obrazovnim sustavima radi promicanja visoke kvalitete putem održivih inovacija i uključivanja
 • U razdoblju 2011.–2013. stručnjaci okupljeni u navedenim tematskim skupinama bili su usmjereni na:
  • rani prekid školovanja
  • rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • matematiku, prirodoslovlje i tehnologiju
  • profesionalni razvoj učitelja i nastavnika
 • U razdoblju 2014.–2015. radna skupina za školsku politiku nastavila je rad u području inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika te ranog napuštanja školovanja.
 • Provodeći program Erasmus+ Komisija svake godine ulaže milijune eura u europske projekte suradnje kojima se promiču školske razmjene.

Prioritetna područja

Ministri obrazovanja iz država članica EU-a utvrdili su sljedeća prioritetna područja:

Europska komisija redovito izrađuje studije o stanju u Europi i na taj način prati napredak.

Komisija je 2012. predstavila inicijativu „Novo promišljanje obrazovanja” kojom se države članice EU-a želi potaknuti da osiguraju razvoj vještina i kompetencija mladih koje su potrebne na tržištu rada. Paket obuhvaća popratnu dokumentaciju o podršci nastavničkoj struci i vrednovanju ključnih kompetencija u početnom obrazovanju i osposobljavanju (pregled literature).

U prosincu 2016. Komisija je predstavila komunikaciju o poboljšanju i modernizaciji obrazovanja, u kojoj su navedene aktivnosti za potporu državama članicama u osiguravanju visokokvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te u razvijanju visokokvalitetnih inovativnih i uključivih školskih sustava.

U Komunikaciji o razvoju škola i izvrsnosti u poučavanju od 30. svibnja 2017., u kojoj se govori o preduvjetima za uspješan život, navode se dokazi i predlažu mjere za unapređenje kvalitete i uključivosti škola, podupiranje izvrsnih učitelja i nastavnika te ravnatelja i unapređenje upravljanja školama. Vidjeti i popratni radni dokument službi.