Cad chuige é?

Oibríonn an Coimisiún Eorpach le tíortha an AE chun a gcórais scolaíochta a fhorbairt. Bíodh gur ar gach tír atá an fhreagracht as eagrú agus as ábhar a córais oideachais agus traenála féin, tá buntáistí le fáil ó bheith ag obair i gcomhar le chéile ar shaincheisteanna coiteanna. Tá dhá phríomhshlí ann ina dtacaíonn an Coimisiún Eorpach lena bhfuil á dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta:

  • Oibríonn an Coimisiún i ndlúthchomhar le lucht déanta beartais náisiúnta chun cuidiú leo a mbeartais agus a gcórais scolaíochta a fhorbairt. Bailíonn sé agus roinneann sé faisnéis agus anailís agus spreagann sé malartú dea-chleachtais bheartais trí na meithleacha téamacha um beartas scoileanna

    English (en) .

  • Tríd an gclár Erasmus+, infheistíonn sé na milliúin euro gach bliain i dtionscadal a chuireann chun cinn malartuithe scoile, forbairt scoile, oideachas foirne scoile, cúntóireacht scoile agus nithe nach iad.

Réimsí tosaíochta

Tá na réimsí tosaíochta a leanas aitheanta ag airí oideachais Bhallstáit an AE:

Déanann an Coimisiún Eorpach staidéar ar chúrsaí ar fud na hEorpa go tráthrialta chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

In 2012, thíolaic an Coimisiún 'Athmhacnamh ar an oideachas', tionscamh lena spreagtar tíortha an AE lena chinntiú go bhfaigheann daoine óga na scileanna agus na cumais a theastaíonn ón margadh saothair. Sa phacáiste sin tá páipéir chúlra maidir le tacaíocht do ghairmeacha na múinteoireachtapdf agus maidir le measúnú príomh-inniúlachtaí in oideachas agus in oiliúint tosaighpdf (athbhreithniú ar an litríocht

pdf

(570 kB)

English (en) ).