Toimintalinjat

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa koulujärjestelmien kehittämiseksi. Kukin maa on kuitenkin itse vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä. Euroopan komissiolla on jäsenmaiden tukemisessa kaksi keskeistä toimintalinjaa:

  • Komissio tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja auttaa niitä kehittämään koulupolitiikkaa ja koulujärjestelmiä. Se kerää ja analysoi tietoa ja kannustaa kansallisia tahoja vaihtamaan tietoa onnistuneista toimintatavoista alan temaattisissa työryhmissä.
  • Komissio rahoittaa Erasmus+ -ohjelman kautta vuosittain miljoonilla euroilla oppilasvaihtoa, koulujen kehittämistä sekä niiden työntekijöiden täydennyskoulutusta ja muuta vastaavaa toimintaa.

Keskeiset tavoitteet

EU-maiden opetusministerit ovat määrittäneet seuraavat ensisijaiset tavoitteet:

Euroopan komissio julkaisee myös säännöllisesti tutkimuksia koulutilanteesta ja seuraa alalla tapahtuvaa edistystä.

Vuonna 2012 komissio esitteli Koulutuksen uudelleenajattelu -strategian, jolla haluttiin kannustaa EU-maita huolehtimaan siitä, että nuoret saavat työmarkkinoilla tarvittavat taidot. Komissio julkaisi myös tausta-asiakirjat opetusalan ammattilaisten tukemisestapdf ja perustaitojen arvioinnista alkuopetuksessapdf (kirjallisuuskatsaus pdf

Lisätietoja

EU-lainsäädäntö/aloitteet