Hvad går EU's skolepolitik ud på?

EU-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at udvikle deres skolesystemer. Selv om hvert enkelt land har ansvaret for uddannelsessystemernes opbygning og indhold, er der fordele ved at arbejde sammen om spørgsmål af fælles interesse. Kommissionen støtter især de nationale bestræbelser på to måder:

 • Kommissionen arbejder tæt sammen med nationale beslutningstagere for at hjælpe dem med at udvikle deres uddannelsespolitikker og -systemer. Den samler og deler oplysninger og analyser og tilskynder til udveksling af god praksis gennem ET 2020-arbejdsgrupperne. I 2016-2018 har arbejdsgruppen om skoler et bredt mandat til at arbejde på styringen af skoleuddannelsessystemerne for at forbedre kvaliteten gennem bæredygtig innovation og inklusion.http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/s...
 • Tidligere, nemlig i 2011-2013, har eksperterne i denne tematiske arbejdsgruppe fokuseret på:
  • tidligt skolefrafald
  • førskoleundervisning og børnepasning
  • matematik, naturfag og teknologi
  • læreres faglige udvikling
 • I 2014-2015 arbejdede den skolepolitiske arbejdsgruppe videre på emnerne den grundlæggende læreruddannelse og skolefrafald.
 • Gennem programmet Erasmus+ investerer Kommissionen hvert år millioner af euro i europæiske samarbejdsprojekter, der fremmer skoleudvekslinger

Prioriterede områder

EU-landenes undervisningsministre har sat fokus på følgende prioriterede områder:

EU-Kommissionen udarbejder også regelmæssigt undersøgelser af situationen i Europa, så den kan holde øje med udviklingen.

I 2012 søsatte Kommissionen initiativet "Nytænkning på uddannelsesområdet", som skal tilskynde EU-landene til at sikre, at de unge udvikler de færdigheder og kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Pakken indeholder baggrundsdokumenter om støtte til lærerfagene og en vurdering af centrale kompetencer inden for grunduddannelser og kurser (oversigt over litteratur).

I december 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse om forbedret og moderniseret uddannelse, som indeholdt en række initiativer, der understøtter EU-landenes indsats for at yde førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet og udvikle gode innovative og inkluderende skolesystemer.

Meddelelsen om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse i livet fra 30. maj 2017 fremlægger yderligere dokumentation og giver ideer til initiativer, der kan gøre skolerne mere innovative og inkluderende, støtte fremragende lærere og skoleledere og forbedre styringen af skolerne. Se også det ledsagende arbejdsdokument.

Læs også

EU-lovgivning og -initiativer