Hvad går EU's skolepolitik ud på?

EU-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at udvikle deres skolesystemer. Selv om hvert enkelt land har ansvaret for uddannelsessystemernes opbygning og indhold, er der fordele ved at arbejde sammen om spørgsmål af fælles interesse. Kommissionen støtter især de nationale bestræbelser på to måder:

  • Den arbejder tæt sammen med de nationale politiske beslutningstagere på at udvikle deres politikker og systemer for skoleuddannelse. Den samler og deler oplysninger og analyser og tilskynder til udveksling af god praksis gennem tematiske arbejdsgrupper. For eksempel fokuserede de skolepolitiske arbejdsgrupper mellem 2011 og 2013 på skolefrafald, førskoleundervisning og børnepasning, matematik, naturfag og teknologi samt læreres faglige udvikling. Den skolepolitiske arbejdsgruppe, der fungerede fra 2014 til 2015, arbejdede videre på emnerne den grundlæggende læreruddannelse og skolefrafald.
  • Gennem programmet Erasmus+ investerer Kommissionen millioner af euro i europæiske samarbejdsprojekter, der fremmer skoleudvekslinger, skoleudvikling, faglig udvikling af skolepersonale og mere.

Prioriterede områder

EU-landenes undervisningsministre har sat fokus på følgende prioriterede områder:

EU-Kommissionen udarbejder også regelmæssigt undersøgelser af situationen i Europa, så den kan holde øje med udviklingen.

I 2012 søsatte Kommissionen initiativet "Nytænkning på uddannelsesområdet", som skal tilskynde EU-landene til at sikre, at de unge udvikler de færdigheder og kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Pakken indeholder baggrundsdokumenter om støtte til lærerfagene og en vurdering af centrale kompetencer inden for grunduddannelser og kurser (oversigt over litteratur).

I december 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse om forbedret og moderniseret uddannelse, som indeholdt en række initiativer, der understøtte EU-landenes indsats for at yde førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet og udvikle gode innovative og inkluderende skolesystemer.

Meddelelsen om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse i livet fra 30. maj 2017 fremlægger yderligere dokumentation og giver ideer til initiativer, der kan gøre skolerne mere innovative og inkluderende, støtte fremragende lærere og skoleledere og forbedre styringen af skolerne.

Læs også

EU-lovgivning og -initiativer