Přehled problematiky

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU a pomáhá jim rozvíjet systémy školního vzdělávání. I když je každá země sama zodpovědná za uspořádání a obsah svého systému vzdělávání a odborné přípravy, v otázkách společného zájmu je výhodnější spolupracovat. Evropská komise podporuje úsilí členských států ve dvou hlavních směrech:

  • Úzce spolupracuje s politickými činiteli na rozvoji politik a systémů školního vzdělávání. Shromažďuje a sdílí informace a analytické údaje a podporuje výměnu osvědčených postupů prostřednictvím tematických pracovních skupin zabývajících se otázkami školské politiky.
  • Prostřednictvím programu Erasmus+ investuje ročně miliony eur do projektů, které propagují výměnu studentů a učitelů, rozvoj škol, vzdělávání pracovníků, pedagogické asistenství apod.

Prioritní oblasti

Ministři školství zemí EU stanovili tyto prioritní oblasti:

Evropská komise rovněž pravidelně zveřejňuje studie o situaci v celé Evropě s cílem dosažený pokrok monitorovat.

V roce 2012 představila Komise iniciativu s názvem Přehodnocení vzdělávání, jejímž cílem je podpořit země EU v tom, aby mladým lidem zajistily rozvoj dovedností a schopností, které jsou potřebné na trhu práce. Tento balíček zahrnuje podkladové dokumenty týkající se podpory pedagogických povolánípdf a posuzování klíčových dovedností v rámci počátečního vzdělávání a odborné přípravypdf (rozbor související literatury pdf). 

Další informace

Právní předpisy a iniciativy EU