O co jde?

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU a pomáhá jim rozvíjet systémy školního vzdělávání. I když je každá země sama zodpovědná za uspořádání a obsah svého systému vzdělávání a odborné přípravy, v otázkách společného zájmu je výhodnější spolupracovat. Evropská komise podporuje úsilí členských států ve dvou hlavních směrech:

 • Úzce spolupracuje s politickými činiteli na rozvoji politik a systémů školního vzdělávání. Shromažďuje a sdílí informace a analytické údaje a podporuje výměnu osvědčených postupů prostřednictvím tematických pracovních skupin ET2020 zabývajících se otázkami školské politiky. Pro období 2016 až 2018 disponuje širokým mandátem pro činnost týkající se řízení pracovní skupina pro oblast školství, jejímž cílem je prosadit pomocí udržitelného inovování a inkluze vysokou kvalitu vzdělávání.
 • V letech 2011 až 2013 se odborníci v tematických pracovních skupinách zaměřili na:
  • nedokončení školní docházky
  • předškolní vzdělávání a péči
  • matematiku, přírodní vědy a technické vzdělání
  • profesní rozvoj učitelů
 • V období 2014–2015 se pracovní skupina pro školskou politiku dále zabývala tématy počátečního vzdělávání učitelů a nedokončení školní docházky.
 • Prostřednictvím programu Erasmus+ Evropská komise ročně investuje miliony eur do projektů, které propagují výměnu studentů a učitelů.

Prioritní oblasti

Ministři školství zemí EU stanovili tyto prioritní oblasti:

Evropská komise rovněž pravidelně zveřejňuje studie o situaci v celé Evropě s cílem dosažený pokrok monitorovat.

V roce 2012 představila Komise iniciativu s názvem Přehodnocení vzdělávání, jejímž cílem je podpořit země EU v tom, aby mladým lidem zajistily rozvoj dovedností a schopností, které jsou potřebné na trhu práce. Tento balíček zahrnuje podkladové dokumenty týkající se podpory pedagogických povolání a posuzování klíčových dovedností v rámci počátečního vzdělávání a odborné přípravy (související literatura).

V prosinci 2016 Komise předložila sdělení o zkvalitnění a modernizaci vzdělávání, včetně souboru opatření na podporu členských států EU při poskytování kvalitního vzdělávání a péče v raném věku a při vytváření vysoce kvalitních inovativních a inkluzivních vzdělávacích systémů.

Sdělení o rozvoji a vynikající úrovni výuky poskytující výborný start do života z 30. května 2017 obsahuje další důkazy a návrhy opatření ohledně způsobu, jak zvýšit kvalitu a inkluzivnost škol, jak podporovat vynikající učitele a vedoucí pracovníky škol a jak zkvalitnit řízení škol. Viz také doprovodný pracovní dokument útvarů Komise