Vad går det ut på?

Det finns 6 miljoner lärare i EU och deras kunskaper, färdigheter och attityder har stor betydelse. Deras undervisning påverkar direkt elevernas resultat.

Lärare, skolledare och lärarutbildare ställs hela tiden inför fler och nya krav. De spelar en nyckelroll för att modernisera utbildningen. För att kunna göra det måste de utveckla sina egna kunskaper och färdigheter. De behöver både grundutbildning och fortbildning av högsta kvalitet och tillgång till stöd under hela karriären.

Kommissionen och EU-länderna arbetar för att förbättra undervisningen och lärarutbildningen genom att

Vad har man gjort hittills?

En grupp europeiska experter träffas regelbundet för att diskutera lärarutbildningar, gemensamma utmaningar och god praxis. De har tagit fram råd för beslutsfattare om

En arbetsgrupp ska fortsätta samarbetet med EU-länderna.

Två omfattande rapporter om lärare och undervisningsmetoder släpptes i juni 2015:

Andra dokument från kommissionen: