Za kaj gre

V Evropi je 6 milijonov učiteljev: znanje, veščine in ravnanje vsakega med njimi so izjemnega pomena, saj kakovost njihovega pouka neposredno vpliva na učno uspešnost učencev.

Zahteve do učiteljev, šolskega vodstva in izobraževalcev učiteljev se stopnjujejo in spreminjajo. Odigrali naj bi ključno vlogo pri modernizaciji izobraževanja. Toda za to morajo tudi sami izpopolniti svoje kompetence. Bistvenega pomena sta tako visoka kakovost začetnega izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja kot podpora ves čas poklicnega dela.

Slabši družbeni ugled učiteljskega poklica in pomanjkanje učiteljskih kadrov postajata problem v številnih državah EU in ovira za kakovostnejše šolsko izobraževanje. Večina držav zato poskuša privabiti širši razpon ustreznih kandidatov v poučevanje in vodenje šol, jih motivirati za odličnost v tem zahtevnem poklicu in jih pri tem podpirati.

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri izboljšavah standardov poučevanja in podpori učiteljskemu poklicu:

1. Podpora programa Erasmus+ za projekte in strokovni razvoj

Program Erasmus+ podpira inovativne partnerske projekte, v katerih sodelujejo šole in druge organizacije. Podpira tudi strokovno izpopolnjevanje/usposabljanje v tujini za strokovne delavce v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Izpopolnjevanje lahko poteka v obliki tečajev, hospitacij ali opazovanja na delovnem mestu v šolah in drugih ustreznih organizacijah v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.

Program Erasmus+ podpira tudi spletne skupnosti in platforme zaposlenih v šolstvu, med njimi eTwinning in School Education Gateway

2. Izmenjava informacij in izkušenj med snovalci politike

Delovna skupina strokovnjakov iz držav članic in organizacij deležnikov na rednih sestankih preučuje posamezne vidike politik v zvezi z učitelji in vodstvenimi delavci, razpravlja o skupnih izzivih in skrbi za izmenjavo dobrih praks.

Dosedanji ukrepi

Delovne skupine EU so za snovalce politik pripravile naslednje smernice:

Evropska komisija je v sporočilu o razvoju šol in odličnem poučevanju (2017) začrtala področja ukrepanja za izboljšanje šolskega izobraževanja ter podporo učiteljem in vodstvenim delavcem šol. Priloženi delovni dokument služb Komisije prinaša koristen vpogled v izsledke raziskav in rezultate dela na ravni EU v zvezi s politikami šolskega izobraževanja.

Evropska komisija je objavila še: