Za kaj gre

V Evropi je 6 milijonov učiteljev: njihovo znanje, veščine in ravnanje so izjemnega pomena, saj kakovost pouka neposredno vpliva na učno uspešnost učencev.

Pričakovanja do učiteljev, vodstva šol in izobraževalcev učiteljev se večajo in spreminjajo. Odigrali naj bi ključno vlogo pri modernizaciji izobraževanja. Toda za to morajo tudi sami izpopolniti svoje znanje in veščine. Bistvenega pomena sta tako visokokakovostno začetno izobraževanje in nenehno poklicno izpopolnjevanje kot stalna podpora pri poklicnem delu.

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri izboljšavi standardov izobraževanja učiteljev in poučevanja, in sicer:

Dosedanji ukrepi

Junija 2015 sta bili objavljeni izčrpni strokovni poročili o učiteljih in poučevanju:

  • sekundarna analiza rezultatov raziskav PIRLS, TIMSS, PISA in TALIS v evropskih državah (Evropska komisija/Skupno raziskovalno središče-CRELL)
  • strokovno poročilo o učiteljskem poklicu v Evropi (Evropska komisija/EACEA/Eurydice)
  • Glej dokument

    pdf

    (462 kB)

    English (en) Evropske komisije o pomenu obeh evropskih raziskav o učiteljskem poklicu in poučevanju

 

Več informacij