Despre ce este vorba

Cunoștințele, competențele și atitudinile adoptate de fiecare din cele 6 milioane de cadre didactice din Europa au o importanță vitală. Calitatea actului de predare influențează direct rezultatele elevilor.

Cerințele cărora trebuie să le răspundă profesorii, directorii de școli, formatorii de cadre didactice sunt în creștere și în schimbare. Aceștia sunt chemați să joace un rol esențial în modernizarea educației. Pentru aceasta, trebuie să își dezvolte propriile cunoștințe și competențe. O educație inițială și o dezvoltare profesională continuă, la un nivel calitativ ridicat și accesul la asistență pe tot parcursul carierei sunt, de asemenea, esențiale.

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru a îmbunătăți standardele de predare și formare a cadrelor didactice prin

Măsuri luate până în prezent

Un grup de experți europeni se reunește periodic pentru a analiza aspecte specifice ale educației cadrelor didactice, pentru a discuta pe marginea provocărilor comune și pentru a face schimb de bune practici. În cadrul acestor reuniuni au fost elaborate orientări pentru factorii de decizie privind:

Cooperarea între țările UE va continua în cadrul unui grup de lucru pentru școli.

În iunie 2015 au fost publicate două rapoarte tehnice ample cu privire la cadrele didactice și la metodele de predare:

  • raportul Comisiei Europene și al JRC-CRELL de analiză secundară cu privire la rezultatele PIRLS, TIMSS, PISA și TALIS înregistrate de țările europene.
  • raportul tehnic al Comisiei Europene, al EACEA și al Eurydice privind profesia de cadru didactic în Europa.

Comisia Europeană a mai publicat: