Waar gaat het om?

Er zijn in Europa 6 miljoen mensen die lesgeven. Hun kennis, vaardigheden en attitudes zijn van groot belang. De kwaliteit van het onderwijs heeft namelijk een direct effect op de resultaten van leerlingen.

Er wordt steeds meer geëist van leerkrachten, schoolhoofden en opleiders van onderwijzend personeel. Zij spelen bovendien een centrale rol in de modernisering van het onderwijs. Daarom moeten ze hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Een goede opleiding en permanente nascholing van de leerkrachten, maar ook voortdurende ondersteuning tijdens hun hele loopbaan zijn hiervoor onmisbaar.

Daarom probeert de Europese Commissie samen met de EU-landen de normen voor de opleiding van leerkrachten te verhogen door:

Wat is er al gedaan?

Regelmatig vergadert een Europese groep van deskundigen over specifieke aspecten van de lerarenopleiding, gemeenschappelijke problemen en goede werkwijzen. De groep heeft richtsnoeren opgesteld voor beleidsmakers over:

Een werkgroep schoolbeleid blijft zorgen voor samenwerking tussen de EU-landen.

In juni 2015 zijn twee verslagen over leerkrachten en onderwijspraktijken gepubliceerd:

Meer publicaties van de Europese Commissie: