Waar gaat het om?

Er zijn in Europa 6 miljoen mensen die lesgeven. Hun kennis, vaardigheden en attitudes zijn van groot belang. De kwaliteit van het onderwijs heeft namelijk een direct effect op de resultaten van leerlingen.

Er wordt steeds meer geëist van leerkrachten, schoolhoofden en opleiders van onderwijzend personeel. Zij spelen bovendien een centrale rol in de modernisering van het onderwijs. Daarom moeten ze hun vaardigheden blijven ontwikkelen. Een goede opleiding en permanente nascholing van de leerkrachten, maar ook voortdurende ondersteuning tijdens hun hele loopbaan zijn hiervoor onmisbaar.

In veel EU-landen zorgen het verslechterende aanzien van het beroep en personeelstekorten echter voor problemen, waardoor de kwaliteit van het schoolonderwijs achterblijft. Veel landen proberen daarom meer diverse kandidaten (zij-instromers) als leerkracht en schoolhoofd naar het onderwijs te lokken en hen aan te moedigen te excelleren in deze veeleisende beroepen.

De Europese Commissie wil samen met de EU-lidstaten de normen voor de opleiding van leerkrachten op twee manieren verhogen:

1. projecten steunen via het programma Erasmus+

Erasmus+ steunt innovatieve partnerschapsprojecten tussen scholen en andere organisaties. Het programma steunt ook professionele ontwikkeling/opleidingen in het buitenland voor medewerkers in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Het kan daarbij gaan om gestructureerde cursussen of andere evenementen, of jobshadowing bij een school of onderwijsorganisatie.

Daarnaast richt Erasmus+ zich op gemeenschappen en platforms voor personeel in het schoolonderwijs, waaronder eTwinning en de School Education Gateway

2. de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen beleidsmakers vergemakkelijken

Een werkgroep van Europese deskundigen van de nationale overheden en stakeholderorganisaties komt regelmatig bijeen om te overleggen over specifieke beleidsaspecten die van belang zijn voor leerkrachten en schoolhoofden, om te praten over gemeenschappelijke uitdagingen en om goede werkwijzen uit te wisselen.

Wat is er al gedaan?

De EU-werkgroepen hebben richtsnoeren voor beleidsmakers opgesteld over:

In een mededeling over de ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs (2017) schetst de Commissie actiegebieden voor verbetering van het schoolonderwijs, leerkrachten en schoolhoofden. Een begeleidend werkdocument biedt nuttige inzichten in onderzoeksresultaten en resultaten van EU-maatregelen op het vlak van schoolonderwijsbeleid.

Meer publicaties van de Europese Commissie: