Dwar xiex inhi?

L-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet ta’ kull wieħed u waħda minn 6 miljun għalliem u għalliema fl-Ewropa huma ta’ importanza kbira. Il-kwalità tat-tagħlim għandu effett dirett fuq il-kisba tal-istudenti.

It-talbiet li jsiru fuq l-għalliema, il-kapijiet tal-iskejjel, u l-edukaturi tal-għalliema qed jiżdiedu u jinbidlu. Huma qed jintalbu jilagħbu rwol ewlieni fl-immodernizzar tal-edukazzjoni. Biex jagħmlu dan, jeħtiġilhom jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom. Kemm l-edukazzjoni inizjali kif ukoll l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-ogħla kwalità, u l-aċċess għall-appoġġ matul il-karrieri tagħhom huma importanti.

Tnaqqis fil-prestiġju tal-professjoni u nuqqas ta’ persunal huma sfidi f’bosta pajjiżi tal-UE, u dawn iżommu lura l-kwalità tal-edukazzjoni skolastika. Għalhekk ħafna pajjiżi għandhom l-għan li jattiraw firxa usa’ ta’ kandidati xierqa għal karrieri fit-tagħlim u fit-tmexxija tal-iskejjel, u li jimmotivawhom u jappoġġjawhom biex jirnexxu f’dawn il-professjonijiet eżiġenti.

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex jogħlew l-istandards tat-tagħlim u jittejjeb l-appoġġ lill-professjonijiet tat-tagħlim billi:

X'sar s'issa?

Grupp ta’ esperti Ewropej mill-gvernijiet tal-Istati Membri u organizzazzjonijiet ta’ partijiet ikkonċernati jiltaqgħu regolarment biex jeżaminaw aspetti speċifiċi ta’ politiki marbuta mal-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel, jiddiskutu l-isfidi komuni, u jiskambjaw prattiki tajbin. Ipproduċew gwida għal dawk li jfasslu l-politika dwar:

Il-grupp ta' ħidma dwar l-iskejjel se jkompli l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE.

F’Komunikazzjoni dwar l-iżvilupp tal-iskejjel u t-tagħlim eċċellenti (2017) il-Kummissjoni tispjega l-oqsma għal azzjoni biex tittejjeb l-edukazzjoni skolastika, inklużi l-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel. Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jakkumpanjaha jipprovdi tagħrif utli dwar evidenza tar-riċerka u r-riżultati tal-ħidma fil-livell tal-UE dwar il-politiki tal-edukazzjoni fl-iskejjel.

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat ukoll: