Dwar xiex inhu?

L-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet ta’ kull wieħed u waħda minn 6 miljun għalliem u għalliema fl-Ewropa huma ta’ importanza kbira. Il-kwalità tat-tagħlim għandu effett dirett fuq il-kisba tal-istudenti.

L-esiġenzi li jsiru fuq l-għalliema, il-kapijiet tal-iskejjel, u l-edukaturi tal-għalliema qed jiżdiedu u jinbidlu. Huma qed jintalbu jilagħbu rwol ewlieni fl-immodernizzar tal-edukazzjoni. Biex jagħmlu dan, jeħtiġilhom jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom. Kemm l-edukazzjoni inizjali kif ukoll l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-ogħla kwalità, u l-aċċess għall-appoġġ matul il-karrieri tagħhom huma essenzjali.

Tnaqqis fil-prestiġju tal-professjoni u nuqqas ta’ persunal huma sfidi f’bosta pajjiżi tal-UE, u dawn iżommu lura l-kwalità tal-edukazzjoni skolastika. Għalhekk ħafna pajjiżi għandhom l-għan li jattiraw firxa usa’ ta’ kandidati xierqa għal karrieri fit-tagħlim u fit-tmexxija tal-iskejjel, u li jimmotivawhom u jappoġġjawhom biex jirnexxu f’dawn il-professjonijiet eżiġenti.

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex jogħlew l-istandards tat-tagħlim u jittejjeb l-appoġġ lill-professjonijiet tat-tagħlim b’żewġ modi ewlenin:

1. Tappoġġja l-proġetti u l-iżvilupp professjonali permezz tal-programm Erasmus+

L-Erasmus+ jappoġġja proġetti innovattivi ta’ sħubija li jinvolvu l-iskejjel u organizzazzjonijiet oħra. Huwa jappoġġja wkoll l-iżvilupp professjonali/l-attivitajiet ta’ taħriġ barra l-pajjiż għal professjonisti involuti fl-edukazzjoni ta’ qabel il-primarja, l-edukazzjoni primarja u sekondarja. Dawn l-opportunitajiet jistgħu jikkonsistu f'korsijiet strutturati jew avvenimenti oħra, jew monitoraġġ tal-impjieg fl-iskejjel u organizzazzjonijiet oħra rilevanti involuti fl-edukazzjoni skolastika.

Erasmus+ jappoġġja wkoll komunitajiet u pjattaformi għall-persunal fl-edukazzjoni skolastika, inkluż l-eTwinning u l- Ischool Education Gateway.

2. Tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni u esperjenza bejn dawk li jfasslu l-politika

Grupp ta’ ħidma ta’ esperti Ewropej mill-gvernijiet tal-Istati Membri u organizzazzjonijiet ta’ partijiet ikkonċernati jiltaqa’ regolarment biex jeżaminaw aspetti speċifiċi ta’ politiki marbuta mal-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel, jiddiskutu l-isfidi komuni, u jiskambjaw prattiki tajbin.

X'sar s'issa?

Il-gruppi ta’ ħidma tal-Ue ipproduċew gwida għal dawk li jfasslu l-politika dwar:

F’Komunikazzjoni dwar l-iżvilupp tal-iskejjel u t-tagħlim eċċellenti (2017) il-Kummissjoni tispjega l-oqsma għal azzjoni biex tittejjeb l-edukazzjoni skolastika, inklużi l-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel. Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jakkumpanjaha jipprovdi tagħrif utli dwar evidenza tar-riċerka u r-riżultati tal-ħidma fil-livell tal-UE dwar il-politiki tal-edukazzjoni fl-iskejjel.

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat ukoll: