Dwar xiex inhi?

It-tagħrif, il-ħiliet u l-attitudnijiet ta’ kull wieħed u waħda minn 6 miljun għalliem u għalliema fl-Ewropa huma ta’ importanza kbira. Il-kwalità tat-tagħlim għandu effett dirett fuq il-kisba tal-istudenti.

It-talbiet li jsiru fuq l-għalliema, kapijiet tal-iskejjel, u l-edukaturi tal-għalliema qed jiżdiedu u jinbidlu. Huma qed jintalbu jilagħbu rwol ewlieni fl-immodernizzar tal-edukazzjoni. Biex jagħmlu dan, jeħtiġilhom jiżviluppaw it-tagħrif u l-ħiliet tagħhom. Kemm l-edukazzjoni inizjali kif ukoll l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-ogħla kwalità, u l-aċċess għall-appoġġ matul il-karrieri tagħhom huma importanti.

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex jogħlew l-istandards tat-tagħlim u l-edukazzjoni tal-għalliema billi

X'sar s'issa?

 • Grupp ta’ esperti Ewropej jiltaqa’ regolarment biex jeżamina aspetti speċifiċi tal-edukazzjoni tal-għalliema, fejn jiġu diskussi l-isfidi komuni, u l-iskambju ta’ prattiki tajba. Ipproduċew gwida għal dawk li jfasslu l-politika dwar:
 • Il-grupp ta' ħidma tal-politika dwar l-iskejjel

  English (en) se jkompli bil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE.

Żewġ rapporti tekniċi komprensivi dwar l-għalliema u l-prattiki ta’ tagħlim kienu rilaxxati flimkien f’Ġunju 2015:

 • L-analiżi sekondarja tal-Kummissjoni Ewropea/JRC-CRELL dwar il-prestazzjonijiet ta' PIRLS, TIMSS, PISA u TALIS mill-pajjiżi Ewropej.
 • Ir-rapport tekniku tal-Kummissjoni Ewropea/EACEA/Eurydice dwar il-professjoni tal-għalliema fl-Ewropa.
 • Id-dokument ta' politika

  pdf

  (462 kB)

  English (en) tal-Kummissjoni Ewropea li jiddiskuti l-implikazzjonijiet ta' analiżijiet reċenti tal-għalliema Ewropej u tal-prattiki tat-tagħlim.

 

Aktar informazzjoni