Ko dara Komisija?

Eiropā ir turpat 6 miljoni pedagogu, un viņu zināšanām, iemaņām un attieksmei ir ļoti liela nozīme. Mācīšanas un audzināšanas kvalitātei ir tieša ietekme uz skolēnu rezultātiem.

Skolotājiem, skolu vadītājiem un skolotāju sagatavošanas speciālistiem izvirzītās prasības palielinās un mainās. Viņi ir aicināti uzņemties svarīgu lomu izglītības modernizācijā. Lai to izdarītu, viņiem ir jāpapildina pašiem savas zināšanas un prasmes. Būtiska ir sākotnējā apmācība un nepārtraukta un īpaši efektīva un kvalitatīva profesionālā pilnveidošanās, kā arī atbalsta pieejamība karjeras laikā.

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai uzlabotu mācīšanas un skolotāju izglītības kvalitāti,

Līdz šim veiktie pasākumi

 • Eiropas ekspertu grupa regulāri pulcējas sanāksmēs, lai apspriestu atsevišķus skolotāju izglītības aspektus un kopējas problēmas, kā arī dalītos ar labas prakses piemēriem. Viņi sagatavojuši pamatnostādnes politikas veidotājiem attiecībā uz:
 • ES valstu sadarbība turpināsies darba grupā par skolām

  English (en) .

2015. gada jūnijā tika vienlaikus publicēti divi plaši tehniski ziņojumi par pedagogiem un mācīšanas metodēm:

 • Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra Mūžizglītības pētījumu centra otrā analīze par PIRLS, TIMSS, PISA un TALIS rādītājiem dažādās Eiropas valstīs,
 • Eiropas Komisijas, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras un “Eurydice” tehniskais ziņojums par pedagoga profesiju Eiropā,
 • Eiropas Komisijas politikas dokuments

  pdf

  (462 kB)

  English (en) par nesen veiktās Eiropas skolotāju un mācīšanas metožu analīzes ietekmi.

 

Uzziniet vairāk!