Par ko ir runa?

Eiropā ir turpat 6 miljoni pedagogu, un viņu zināšanām, iemaņām un attieksmei ir ļoti liela nozīme. Pedagogu darba kvalitātei ir tieša ietekme uz skolēnu rezultātiem.

Skolotājiem, skolu vadītājiem un skolotāju sagatavošanas speciālistiem izvirzītās prasības palielinās un mainās. Viņi ir aicināti uzņemties svarīgu lomu izglītības modernizācijā. Lai to izdarītu, viņiem ir jāpapildina pašiem savas zināšanas un prasmes. Būtiska ir gan kvalitatīva sākotnējā apmācība un nepārtraukta profesionālā pilnveidošanās, gan arī atbalsta pieejamība karjeras laikā.

Profesijas prestiža krišanās un darbinieku trūkums ir problēmas, ar kurām saskaras daudzas ES valstis un kuras negatīvi ietekmē skolu izglītības kvalitāti. Vairums valstu tāpēc plāno piesaistīt vairāk piemērotu kandidātu pedagoga un izglītības iestāžu vadītāja karjerai un motivēt un atbalstīt viņus ceļā uz izciliem panākumiem šajās grūtajās profesijās.

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai uzlabotu pedagogu darba standartus un atbalstu pedagogiem:

Kas ir paveikts līdz šim?

Eiropas ekspertu grupa, ko veido ES valstu valdību un ieinteresēto organizāciju pārstāvji, regulāri tiekas, lai izskatītu ar pedagogiem un skolu direktoriem saistītas politikas konkrētus aspektus, apspriestu kopīgās problēmas un apmainītos ar labu praksi. Viņi sagatavojuši pamatnostādnes politikas veidotājiem attiecībā uz:

ES valstu sadarbība turpināsies darba grupā par skolām.

Paziņojumā par skolu attīstību un izcilību mācīšanā (2017) Komisija ieskicē rīcības jomas, lai uzlabotu skolu izglītību, tostarp pedagogu un skolu direktoru darbu. To papildina Komisijas dienestu darba dokuments, kurā ir noderīgas atziņas par pētījumiem un ES līmeņa darbu jautājumā par skolu izglītības politiku.

Eiropas Komisija ir arī publicējusi šādus dokumentus:

 

Plašāka informācija