Kodėl reikia imtis šios srities veiksmų?

Kiekvieno iš 6 mln. Europos pedagogų žinios, įgūdžiai ir požiūris yra nepaprastai svarbūs, nes nuo jų darbo kokybės tiesiogiai priklauso mokinių rezultatai.

Mokytojams, mokyklų vadovams ir mokytojų rengėjams keliami vis didesni reikalavimai, ir jie kinta. Jie raginami atlikti esminį vaidmenį modernizuojant švietimą. Kad tai padarytų, jie turi patys gilinti savo žinias ir tobulinti įgūdžius. Esminiai yra tiek aukščiausios kokybės pirminis švietimas bei tęstinis profesinis tobulinimasis, tiek galimybės gauti paramą per visą profesinį gyvenimą.

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis, kad mokymo ir mokytojų rengimo standartai būtų aukštesni. To siekiama įvairiais būdais:

Kas padaryta iki šiol?

2015 m. birželio mėn. bendrai paskelbtos dvi išsamios techninės mokytojų ir mokymo metodų ataskaitos:

  • Europos Komisijos, JTC-CRELL parengta antrinė analizė, kurioje nagrinėjami Europos šalių PIRLS, TIMSS, PISA ir TALIS rodikliai;
  • Europos Komisijos, EACEA, EURYDICE parengta mokytojo profesijos Europoje techninė ataskaita;
  • Europos Komisijos politikos dokumentas

    pdf

    (462 kB)

    English (en) , kuriame aptariama naujausios Europos mokytojų ir mokymo metodų analizės reikšmė.

 

Išsamesnė informacija