Miről is van szó?

Európában 6 millió tanár dolgozik. Meghatározó jelentőségű, hogy ezek a szakemberek milyen ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, és milyen hozzáállást tanúsítanak az oktatás során. Az általuk végzett tanári munka minősége közvetlen hatással van a diákok teljesítményére.

A tanároknak, iskolavezetőknek és tanárképző szakembereknek egyre több folytonosan változó követelménynek és elvárásnak kell megfelelniük. Központi szerep hárul rájuk az oktatás korszerűsítésében, ehhez pedig bővíteniük kell ismereteiket, és tovább kell fejleszteniük képességeiket. A tanári alapképzés és az ezt követő, folyamatos és magas színvonalú szakmai továbbképzés rendkívül fontos ebből a szempontból, akárcsak az, hogy a pedagógusok teljes pályafutásuk alatt segítséget kaphassanak munkájukhoz.

Az Európai Bizottság az uniós országokkal közösen azon dolgozik, hogy javuljon a tanítás színvonala és a tanárok képzése. Ennek érdekében:

Milyen lépésekre került sor eddig?

Európai szintű szakértői csoport jött létre, melynek tagjai rendszeres találkozók keretében áttekintik a tanárképzéssel kapcsolatos aktuális kérdéseket, megvitatják a közös kihívásokat, és megosztják egymással a bevált módszereket. A szakértői csoport iránymutatást dolgozott ki a szakpolitikai döntéshozók számára a következő témákban:

Az uniós országok közötti együttműködés a jövőben iskolai oktatással foglalkozó munkacsoport keretében fog folytatódni.

2015 júniusában a következő két átfogó, a tanárokról és az oktatási módszerekről szóló kutatási jelentés együttes megjelentetésére került sor:

  • Az Európai Bizottság és a JRC-CRELL másodlagos elemzést tett közzé az európai országok teljesítményének mérését célzó PIRLS-, TIMSS-, PISA- és TALIS-vizsgálatról.
  • Az Európai Bizottság, az EACEA és a Eurydice hálózat „A tanári hivatás Európában” címmel jelentette meg kutatási jelentését.

Az Európai Bizottság ezenfelül: