Miről is van szó?

Európában 6 millió tanár dolgozik. Meghatározó jelentőségű, hogy ezek a szakemberek milyen ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, és milyen hozzáállást tanúsítanak az oktatás során. Az általuk végzett tanári munka minősége közvetlen hatással van a diákok teljesítményére.

A tanároknak, iskolavezetőknek és tanárképző szakembereknek egyre több folytonosan változó követelménynek és elvárásnak kell megfelelniük. Központi szerep hárul rájuk az oktatás korszerűsítésében, ehhez pedig tovább kell fejleszteniük saját kompetenciáikat. A tanári alapképzés és az ezt követő, folyamatos és magas színvonalú szakmai továbbképzés rendkívül fontos ebből a szempontból, akárcsak az, hogy a pedagógusok teljes pályafutásuk alatt segítséget kaphassanak munkájukhoz.

Sok uniós ország a szakma presztízsének csökkenésével és munkaerőhiánnyal néz szembe, ami negatívan befolyásolja az iskolai oktatás színvonalát. A legtöbb ország ebből adódóan a rátermett jelentkezők szélesebb köre számára kívánja vonzóvá tenni a tanári és az iskolavezetői hivatást. További céljuk, hogy kedvet csináljanak és segítséget nyújtsanak a számukra ahhoz, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak ezekben a magas követelményeket támasztó szakmákban.

Az Európai Bizottság az uniós országokkal közösen azon dolgozik, hogy javuljon a tanítás színvonala és a tanári szakma támogatottsága. Ennek érdekében:

1. Az Erasmus+ programmal projekteket támogat és elősegíti a pedagógusok szakmai fejlődését

Az Erasmus+ támogatja az iskolák és más szervezetek közötti innovatív partnerségi projekteket. Lehetőséget teremt továbbá arra, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban vagy a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek külföldi szakmai továbbképzésben/oktatásban vegyenek részt. Ezek a lehetőségek szervezett tanfolyamokon vagy egyéb eseményeken való részvételt, illetve iskoláknál vagy iskolai oktatásban tevékeny más releváns szervezeteknél végzett szakmai látogatást (job shadowing) foglalhatnak magukban.

Az Erasmus+ támogatja továbbá a pedagógusok együttműködését elősegítő közösségeket és platformokat (pl. eTwinning és a School Education Gateway).

2. Elősegíti a szakpolitikai döntéshozók közötti információáramlást és tapasztalatcserét

A tagállami kormányok és érdekelt szervezetek által delegált európai szakértők munkacsoportja rendszeresen összeül. A tagok megvizsgálják a tanárokkal és iskolavezetőkkel kapcsolatos szakpolitikák egyes vetületeit, megvitatják a közös kihívásokat, és megosztják egymással a bevált módszerekkel.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az uniós munkacsoport iránymutatást dolgozott ki a szakpolitikai döntéshozók számára a következő témákban:

Az iskolák és az oktatás minőségének fejlesztése a fiatalok életkezdési esélyeinek javítása érdekében című (2017. évi) közleményében a Bizottság – a tanárokra és az iskolavezetőkre vonatkozóan is – felvázolja, mely területeken kell intézkedéseket hozni az iskolai oktatás javítása érdekében. Az ezt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum hasznos meglátásokat ismertet a kutatási eredményeknek és az iskolai oktatással kapcsolatos szakpolitikák terén uniós szinten végzett munka eredményeinek témájában.

Az Európai Bizottság ezenfelül az alábbi dokumentumokat tette közzé: