Status message

Active context: school

U čemu je bit?

Znanje, vještine i stavovi svakog od 6 milijuna nastavnika u Europi vrlo su važni. Kvaliteta njihove nastave izravno utječe na usvajanje znanja učenika.

Zahtjevi upućeni nastavnicima, čelnicima obrazovnih ustanova i osposobljavateljima nastavnika sve su veći i mijenjaju se. Poziva ih se da odigraju ključnu ulogu u modernizaciji obrazovanja. Kako bi to postigli, moraju razviti vlastite kompetencije. Ključno je početno obrazovanje, kao i trajan profesionalni razvoj najveće kvalitete te pristup podršci tijekom čitave karijere.

Smanjenje ugleda struke i manjak osoblja u mnogim zemljama EU-a prepreka su razvoju kvalitete školskog obrazovanja. Većina država članica stoga nastoji privući širi krug prikladnih kandidata za nastavničko zvanje i ravnatelje te ih poticati i podupirati kako bi se istaknuli u tim zahtjevnim zvanjima.

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a kako bi se povećali standardi nastave i kako bi se poboljšala potpora nastavničkoj struci, i to na sljedeće načine:

Što je dosad učinjeno?

Skupina europskih stručnjaka iz vlada država članica i organizacije dionika redovito se sastaju radi proučavanja određenih aspekata politika povezanih s nastavnicima i ravnateljima, raspravljanja o zajedničkim izazovima i razmjenjivanja dobre prakse. Izradili su smjernice za kreatore politika u sljedećim područjima:

U okviru radne skupine o školama nastavit će se suradnja među državama članicama EU-a.

U svojoj Komunikaciji o razvoju škola i izvrsnosti u poučavanju (2017.) Komisija navodi u kojim područjima treba djelovati kako bi se poboljšalo školsko obrazovanje, što se odnosi i na nastavnike i ravnatelje. U popratnom radnom dokumentu službi Komisije predstavljeni su korisni uvidi u podatke prikupljene na temelju istraživanja i rezultate rada na politikama povezanim sa školskim obrazovanjem na razini EU-a.

Europska komisija objavila je i: