U čemu je bit?

Znanje, vještine i stavovi svakog od 6 milijuna nastavnika u Europi vrlo su važni. Kvaliteta njihove nastave izravno utječe na usvajanje znanja učenika.

Zahtjevi upućeni nastavnicima, čelnicima obrazovnih ustanova i osposobljavateljima nastavnika sve su veći i mijenjaju se. Poziva ih se da odigraju ključnu ulogu u modernizaciji obrazovanja. U tu svrhu moraju razviti vlastito znanje i vještine. Ključno je početno obrazovanje, kao i trajan profesionalni razvoj najveće kvalitete te pristup podršci tijekom čitave karijere.

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a kako bi se povećali standardi nastave i obrazovanja nastavnika

Što je dosad učinjeno?

 • Skupina europskih stručnjaka redovito se sastaje radi proučavanja posebnih aspekata obrazovanja nastavnika, rasprave o zajedničkim izazovima i razmjene dobre prakse. Izradili su smjernice za kreatore politika u sljedećim područjima:
 • U okviru radne skupine o školama

  English (en) nastavit će se suradnja među državama članicama EU-a.

U lipnju 2015. zajednički su objavljena dva sveobuhvatna tehnička izvješća o nastavnicima i obrazovnoj praksi:

 • Sekundarna analiza Europske komisije / centra JRC-CRELL o rezultatima europskih zemalja na testovima PIRLS, TIMSS, PISA i TALIS.
 • Tehničko izvješće Europske komisije, agencije EACEA i mreže Eurydice o nastavničkoj struci u Europi.
 • Politički dokument

  pdf

  (462 kB)

  English (en) Europske komisije u kojem se raspravlja o učincima nedavnih analiza europskih nastavnika i obrazovnih praksi.

 

Saznajte više