U čemu je bit?

Znanje, vještine i stavovi svakog od 6 milijuna nastavnika u Europi vrlo su važni. Kvaliteta njihove nastave izravno utječe na usvajanje znanja učenika.

Zahtjevi upućeni nastavnicima, čelnicima obrazovnih ustanova i osposobljavateljima nastavnika sve su veći i mijenjaju se. Poziva ih se da odigraju ključnu ulogu u modernizaciji obrazovanja. Kako bi to postigli, moraju razviti vlastite kompetencije. Ključno je početno obrazovanje, kao i trajan profesionalni razvoj najveće kvalitete te pristup podršci tijekom čitave karijere.

Smanjenje ugleda struke i manjak osoblja u mnogim zemljama EU-a prepreka su razvoju kvalitete školskog obrazovanja. Većina država članica stoga nastoji privući širi krug prikladnih kandidata za nastavničko zvanje i ravnatelje te ih poticati i podupirati kako bi se istaknuli u tim zahtjevnim zvanjima.

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a kako bi se povećali standardi nastave i kako bi se poboljšala potpora nastavničkoj struci, i to na dva glavna načina:

1. Pružanjem podrške projektima i stručnom usavršavanju u okviru programa Erasmus+

U okviru programa Erasmus+ podupiru se inovativni partnerski projekti u koje su uključene škole i druge ustanove. Podupiru se i aktivnosti stručnog usavršavanja i osposobljavanja u inozemstvu za zaposlene u predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Mogućnosti mogu uključivati strukturirane tečajeve ili druge aktivnosti, razdoblja praćenja rada u školama ili drugim relevantnim ustanovama u sustavu školskog obrazovanja.

U okviru programa Erasmus+ podupiru se i zajednice i platforme za osoblje u školskom obrazovanju, uključujući eTwinning i School Education Gateway.

2. Pospješivanjem razmjene informacija i iskustva među kreatorima politika

Skupina europskih stručnjaka iz vlada država članica i organizacija dionika redovito se sastaje radi proučavanja određenih aspekata politika povezanih s nastavnicima i ravnateljima, raspravljanja o zajedničkim izazovima i razmjenjivanja dobre prakse.

Što je dosad učinjeno?

Radne skupine EU-a izradile su smjernice za kreatore politika u sljedećim područjima:

U svojoj Komunikaciji o razvoju škola i izvrsnosti u poučavanju (2017.) Komisija navodi u kojim područjima treba djelovati kako bi se poboljšalo školsko obrazovanje, što se odnosi i na nastavnike i ravnatelje. U popratnom radnom dokumentu službi Komisije predstavljeni su korisni uvidi u podatke prikupljene na temelju istraživanja i rezultate rada na politikama povezanim sa školskim obrazovanjem na razini EU-a.

Europska komisija objavila je i: