Cad chuige é?

Tá eolas, scileanna agus meon gach aon duine de na 6 mhilliún múinteoir san Eoraip ríthábhachtach. Tá tionchar díreach ag cáilíocht na múinteoireachta ar an leibhéal oideachais a bhaineann an foghlaimeoir amach.

Is ag méadú agus ag athrú atá na cúraimí a chuirtear ar mhúinteoirí, ar cheannairí scoileanna agus ar oiliúnóirí múinteoirí. Iarrtar orthu ról lárnach a bheith acu i nuachóiriú an oideachais. Chun é sin a dhéanamh, ní mór dóibh a gcuid eolais agus a scileanna féin a fhorbairt. Chuige sin, is gá go mbeadh an oiliúint a chuirtear ar mhúinteoirí agus an fhorbairt ghairmiúil leanúnach a fhaigheann siad ar chaighdeán den chéad scoth agus go mbeadh fáil ar thacaíocht feadh a ngairmréime.

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i gcomhar le tíortha an Aontais Eopraigh le caighdeáin múinteoireachta agus oiliúna múinteoirí a fheabhsú:

Cad atá déanta go dtí seo?

 • Tagann grúpa de shaineolaithe Eorpacha le chéile go rialta le gnéithe sonracha a bhaineann le hoiliúint múinteoirí a scrúdú, dúshláin choitianta a phlé agus dea-chleachtas a mhalartú. Tá treoir tugtha acu do lucht déanta beartais maidir leis an méid seo a leanas:
 • Leanfaidh meitheal um scoileanna

  English (en) leis an gcomhar idir tíortha an Aontais.

Eisíodh dhá thuarascáil theicniúla chuimsitheacha le chéile i mí an Mheithimh 2015, ceann faoi mhúinteoirí agus ceann eile faoi chleachtais teagaisc:

 • Anailís thánaisteach an Choimisiúin Eorpaigh/JRC-CRELL ar fheidhmíocht PIRLS, TIMSS, PISA agus TALIS i dtíortha Eorpacha.
 • Tuarascáil theicniúil an Choimisiúin Eorpaigh/EACEA/Eurydice faoi ghairm na múinteoireachta san Eoraip.
 • Doiciméad beartais

  pdf

  (462 kB)

  English (en) an Choimisiúin Eorpaigh ina bpléitear impleachtaí na n-anailísí is déanaí faoi mhúinteoirí agus cleachtais teagaisc Eorpacha.

 

Tuilleadh eolais