Taustaa

EU:ssa on kuusi miljoonaa opettajaa. Heidän tietonsa, taitonsa ja asenteensa ovat koululaitoksen ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeitä. Opetuksen tasolla on suora vaikutus oppimistuloksiin.

Opettajiin, koulujen johtajiin ja opettajien kouluttajiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia, jotka myös muuttuvat koko ajan. Heillä kaikilla on merkittävä rooli opetusalan uudistamisessa, ja heidän on voitava kehittää omia taitojaan. Opettajankoulutus, opetusalan ammattilaisten jatkuva korkeatasoinen täydennyskoulutus sekä muu heille suunnattu ammatillinen tuki on tärkeää.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa parantaakseen opetuksen ja opettajankoulutuksen tasoa. Toimilla pyritään

EU:n toimet

 • Opettajankoulutuksen eri osa-alueita ja yhteisiä haasteita käsitellään säännöllisesti kokoontuvan asiantuntijaryhmän tapaamisissa, joissa myös vaihdetaan tietoa hyvistä toimintatavoista. Asiantuntijaryhmä on laatinut ohjeistusta
 • Kouluja käsittelevä työryhmä

  English (en) jatkaa EU-maiden välistä yhteistyötä.

Opettajista ja opetusmenetelmistä on julkaistu vuonna 2015 seuraavat raportit:

 • Euroopan komissio/JRC-CRELL: analyysi Euroopan maiden menestymisestä PIRLS-, TIMSS-, PISA- ja TALIS-tutkimuksissa ("Teaching Practices in Primary and Secondary Schools in Europe: Insights from Large-Scale Assessments in Education")
 • Euroopan komissio/EACEA/Eurydice: raportti opetusalan ammattilaisista Euroopassa ("The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies")
 • Euroopan komission tiivistelmä- ja päätelmäasiakirja

  pdf

  (462 kB)

  English (en) edellä mainituista raporteista

 

Lisätietoja