Hvad går udvikling af lærerfaget ud på?

Den viden, de kvalifikationer og de holdninger, som hver af Europas 6 millioner lærere besidder, er af stor betydning. Kvaliteten af deres undervisning har direkte indflydelse på, hvor meget eleverne lærer.

Der stilles stigende og skiftende krav til lærere, skoleledere og seminarielærere, og det forventes af dem, at de spiller en afgørende rolle i moderniseringen af undervisningen. For at kunne gøre dette må de udvikle deres egne kundskaber og færdigheder. Det er meget vigtigt, at både deres grunduddannelse og fortsatte faglige udvikling er af højeste kvalitet, og at de har adgang til støtte gennem hele karrieren.

Men et fald i erhvervets prestige og mangel på personale er en udfordring i mange medlemslande, hvilket sænker skoleuddannelsens kvalitet. Derfor ønsker de fleste lande at tiltrække en bredere skare af ansøgere til jobs inden for undervisning og skoleledelse og at motivere og støtte dem, så de har mulighed for at yde en fremragende indsats inden for disse krævende fag.

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at hæve standarden i undervisningen og støtte lærerfaget ved at

Hvad er der gjort ind til videre?

En gruppe af europæiske eksperter fra medlemslandenes regeringer og interesseorganisationer mødes regelmæssigt for at drøfte konkrete aspekter af politikker med relation til lærere og skoleledere, tale om fælles udfordringer og udveksle god praksis. De har udarbejdet retningslinjer for beslutningstagning om:

En arbejdsgruppe om skoler vil fortsætte samarbejdet mellem EU-landene.

I meddelelsen om udvikling af skoler og undervisning af høj kvalitet fra 2017 angiver Kommissionen en række indsatsområder, hvor man kan forbedre skoleuddannelsen og uddannelsen af lærere og skoleledere. Et ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene giver nyttig indsigt i forskningsbaseret dokumentation og resultaterne af arbejdet på EU-niveau for at forbedre skoleuddannelsespolitikker.

EU-Kommissionen har også offentliggjort: