O co jde

Kvalifikace, pedagogické schopnosti a přístup každého z 6 milionů pedagogů, kteří se v Evropě učitelské činnosti věnují, má naprosto zásadní význam. Kvalita výuky má totiž přímý vliv na prospěch žáků a na to, jaké znalosti a dovednosti získají.

Nároky kladené na učitele, vedoucí pracovníky škol a pedagogy vzdělávající učitele se neustále zvyšují a mění. Pedagogové sehrávají zásadní úlohu v modernizaci dnešního vzdělávacího systému. Proto musí sami pracovat na rozvoji svých dovedností a prohlubovat si znalosti. Důležitá je nejen jejich původní kvalifikace, ale i získávání dalšího odborného vzdělání v zájmu co nejvyšší kvality a podpora ze strany odborných asociací, na které se učitelé mohou v průběhu své kariéry obracet.

Evropská Komise usiluje ve spolupráci s členskými zeměmi o zvýšení kvality výuky a vzdělání učitelů tím, že:

Čeho se doposud dosáhlo

 • Specifické aspekty vzdělávání pedagogů jsou předmětem pravidelných setkání skupiny odborníků z různých evropských zemí, kteří si vyměňují osvědčené postupy a diskutují o problémech, s nimiž se dnes všichni potýkají. Z jejich spolupráce se zrodily pokyny pro tvůrce politik týkající se těchto témat:
 • Vznikla rovněž pracovní skupina pro oblast školství

  English (en) , v jejímž rámci budou jednotlivé země EU svou spolupráci dále rozvíjet.

V červnu 2015 byly zveřejněny dvě souhrnné odborné zprávy týkající se pedagogů a výukových metod:

 • Sekundární rozbor výsledků jednotlivých zemí EU v čtenářské gramotnosti (PIRLS), v matematickém a přírodovědeckém vzdělávání (TIMSS), ve čtení, matematice a přírodních vědách (PISA) a v oblasti výuky a učení (TALIS). Zprávu vypracovala Evropská komise spolu se Společným výzkumným střediskem CRELL.
 • Odborná zpráva vypracovaná Komisí, agenturou EACEA a Eurydice týkající se učitelské profese v Evropě.
 • Politický dokumentu

  pdf

  (462 kB)

  English (en) Evropské komise věnovaný výsledkům nedávné analýzy výukových metod a kvality pedagogů.

 

Další informace