Navigacijska pot

Učiteljski poklici

Za kaj gre

V Evropi je 6 milijonov učiteljev: njihovo znanje, veščine in ravnanje so izjemnega pomena. Kakovost pouka neposredno vpliva na učno uspešnost učencev.

Zahteve do učiteljev, vodstva šol in izobraževalcev učiteljev se vse bolj povečujejo in spreminjajo. Od njih se pričakuje, da bodo odigrali ključno vlogo pri modernizaciji šolstva. Toda za to morajo tudi sami izpopolniti svoje znanje in veščine. Bistvenega pomena sta tako visokokakovostno začetno izobraževanje in nenehno poklicno izpopolnjevanje kot stalna podpora pri poklicnem delu.

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri pripravi višjih standardov izobraževanja učiteljev in poučevanja, in sicer:

Dosedanji ukrepi
 

How can we help?