Ścieżka nawigacji

Zawody związane z nauczaniem

O co w tym chodzi?

Wiedza, umiejętności i postawa każdego z około 6 mln europejskich nauczycieli mają fundamentalne znaczenie. Jakość ich nauczania ma bezpośredni wpływ na osiągnięcia uczniów.

Wymagania dotyczące nauczycieli, kadry kierowniczej szkół, osób kształcących nauczycieli rosną i ewoluują. Osoby zajmujące się edukacją mają do odegrania kluczową rolę w jej modernizacji. Aby osiągnąć ten cel, muszą pogłębiać swoją własną wiedzę i umiejętności. Kształcenie podstawowe i doskonalenie zawodowe jak najwyższej jakości, jak również dostęp do odpowiedniego wsparcia, są niezbędne w trakcie całej kariery nauczycielskiej.

Komisja Europejska współpracuje z krajami UE w celu podniesienia standardów nauczania i kształcenia nauczycieli:

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?
 

How can we help?