Kruimelpad

Onderwijsberoepen

Waar gaat het om?

Er zijn in Europa 6 miljoen mensen die lesgeven. Hun kennis, vaardigheden en attitudes zijn van groot belang. De kwaliteit van het onderwijs heeft immers een direct effect op de resultaten van leerlingen.

Er wordt steeds meer gevergd van leerkrachten, schoolhoofden en opleiders van onderwijzend personeel. Zij spelen bovendien een centrale rol in de modernisering van onderwijs. Daarom moeten ze hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Een goede opleiding en permanente nascholing van de leerkrachten, maar ook een permanente ondersteuning tijdens hun hele loopbaan zijn in dit verband van essentieel belang.

Daarom probeert de Europese Commissie samen met de EU-landen de normen voor de opleiding van leerkrachten te verhogen door:

Wat is er al gedaan?

In juni 2015 zijn twee brede verslagen over leerkrachten en onderwijspraktijken gepubliceerd:

 

How can we help?