Navigācijas ceļš

Pedagogi

Ko dara Komisija?

Eiropā ir turpat 6 miljoni pedagogu, un viņu zināšanām, iemaņām un attieksmei ir ļoti liela nozīme. Mācīšanas un audzināšanas kvalitātei ir tieša ietekme uz skolēnu rezultātiem.

Skolotājiem, skolu vadītājiem un skolotāju sagatavošanas speciālistiem izvirzītās prasības palielinās un mainās. Viņi ir aicināti uzņemties svarīgu lomu izglītības modernizācijā. Lai to izdarītu, viņiem ir jāpapildina pašiem savas zināšanas un prasmes. Būtiska ir sākotnējā apmācība un nepārtraukta un īpaši efektīva un kvalitatīva profesionālā pilnveidošanās, kā arī atbalsta pieejamība karjeras laikā.

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai uzlabotu mācīšanas un skolotāju izglītības kvalitāti,

Līdz šim veiktie pasākumi
 

How can we help?