Navigācijas ceļš

Pedagogi

Ko dara Komisija?

Eiropā ir turpat 6 miljoni pedagogu, un viņu zināšanām, iemaņām un attieksmei ir ļoti liela nozīme. Mācīšanas un audzināšanas kvalitātei ir tieša ietekme uz skolēnu rezultātiem.

Skolotājiem, skolu vadītājiem un skolotāju sagatavošanas speciālistiem izvirzītās prasības palielinās un mainās. Viņi ir aicināti uzņemties svarīgu lomu izglītības modernizācijā. Lai to izdarītu, viņiem ir jāpapildina pašiem savas zināšanas un prasmes. Būtiska ir sākotnējā apmācība un nepārtraukta un īpaši efektīva un kvalitatīva profesionālā pilnveidošanās, kā arī atbalsta pieejamība karjeras laikā.

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai uzlabotu mācīšanas un skolotāju izglītības kvalitāti,

Līdz šim veiktie pasākumi

2015. gada jūnijā tika vienlaikus publicēti divi plaši tehniski ziņojumi par pedagogiem un mācīšanas metodēm:

  • Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra Mūžizglītības pētījumu centra otrā analīze par PIRLS, TIMSS, PISA un TALIS rādītājiem dažādās Eiropas valstīs,
  • Eiropas Komisijas, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras un “Eurydice” tehniskais ziņojums par pedagoga profesiju Eiropā,
  • Eiropas Komisijas politikas dokumentspdf(462 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  par nesen veiktās Eiropas skolotāju un mācīšanas metožu analīzes ietekmi.
 

How can we help?