Cosán nascleanúna

Na gairmeacha múinteoireachta

Cad chuige é?

Tá eolas, scileanna agus meon gach aon duine de na 6 mhilliún múinteoir san Eoraip ríthábhachtach. Tá tionchar díreach ag cáilíocht a múinteoireachta ar an leibhéal oideachais a bhaineann an foghlaimeoir amach.

Is ag méadú agus ag athrú atá na cúraimí a chuirtear ar mhúinteoirí, ar cheannairí scoileanna agus ar oiliúnóirí múinteoirí. Iarrtar orthu ról príomha a bheith acu i nuachóiriú an oideachais. Chun é sin a dhéanamh, ní mór dóibh a gcuid eolais agus a scileanna féin a fhorbairt. Is gá oiliúint tosaigh agus forbairt ghairmiúil leanúnach den chéad scoth mar aon le fáil ar thacaíocht feadh a ngairmréime.

Oibríonn an Coimisiún Eorpach le tíortha an AE le caighdeáin múinteoireachta agus oiliúna múinteoirí a fheabhsú:

Cad atá déanta go dtí seo?
 

How can we help?