Navigointipolku

Opetusalan ammattilaiset

Taustaa

EU:ssa on kuusi miljoonaa opettajaa. Heidän tietonsa, taitonsa ja asenteensa ovat koululaitoksen ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeitä. Opetuksen tasolla on suora vaikutus oppimistuloksiin.

Opettajiin, koulujen johtajiin ja opettajien kouluttajiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia, jotka myös muuttuvat koko ajan. Heillä on merkittävä rooli opetusalan uudistamisessa, ja heidän on voitava kehittää omia taitojaan. Opettajankoulutus, opetusalan ammattilaisten jatkuva korkeatasoinen täydennyskoulutus sekä muu heille suunnattu ammatillinen tuki on tärkeää.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa parantaakseen opetuksen ja opettajankoulutuksen tasoa. Toimilla pyritään

EU:n toimet
 

How can we help?