Διαδρομή πλοήγησης

Τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα

Περί τίνος πρόκειται;

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι τρόποι συμπεριφοράς των 6 εκατομμυρίων διδασκάλων στην Ευρώπη έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η ποιότητα της διδασκαλίας τους επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολείων και τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών αυξάνονται και μεταβάλλονται συνεχώς, δεδομένου ότι αυτοί καλούνται να παίξουν βασικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, χρειάζεται να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Καθοριστική σημασία έχουν τόσο η διασφάλιση υψηλού επιπέδου αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς εξέλιξης, όσο και η παροχή στήριξης καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της διδασκαλίας, καθώς και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;
 

How can we help?