Διαδρομή πλοήγησης

Τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα

Περί τίνος πρόκειται;

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι αντιλήψεις των 6 εκατομμυρίων εκπαιδευτικών στην Ευρώπη έχουν ιδιαίτερη σημασία Η ποιότητα της διδασκαλίας τους επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων

Οι απαιτήσεις που τίθενται στους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολείων και τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών αυξάνονται και μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς αυτοί καλούνται να παίξουν βασικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Καθοριστική σημασία έχουν τόσο η διασφάλιση υψηλού επιπέδου αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς εξέλιξης, όσο και η παροχή στήριξης καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της διδασκαλίας, καθώς και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών,

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Τον Ιούνιο του 2015 δημοσιεύτηκαν από κοινού δύο ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες για τους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές διδασκαλίας:

  • Δευτερογενής ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ΚΚΕρ-CRELL για τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών σε διεθνείς αξιολογήσεις (PIRLS, TIMSS, PISA και TALIS)·
  • Τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EACEA/Eurydice για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη.
  • Έγγραφο πολιτικήςpdf(462 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο εξετάζονται τα συμπεράσματα των προσφάτων αναλύσεων για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές διδασκαλίας.
 

How can we help?