Sti

Lærerfaget

Hvad går det ud på?

Den viden samt de kvalifikationer og holdninger, som hver af Europas 6 millioner lærere besidder, er af stor betydning. Kvaliteten af deres undervisning har direkte indflydelse på, hvor meget eleverne lærer.

De krav, der stilles til lærere, skoleledere og seminarielærere er voksende og skiftende. De spiller en afgørende rolle i modernisering af undervisningen. For at kunne gøre dette må de udvikle deres egne kundskaber og færdigheder. Både grunduddannelsen og fortsat faglig udvikling af højeste kvalitet og adgang til støtte gennem hele karrieren er af afgørende betydning.

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at hæve standarden i undervisningen og læreruddannelsen ved at

Hvad er der gjort indtil videre?

To omfattende tekniske rapporter om lærere og undervisningspraksis blev sammen offentliggjort i juni 2015:

  • Europa-Kommissionens/JRC-CRELL's sekundære analyse af resultaterne af PIRLS, ITMSS, PISA og TALIS efter europæisk land.
  • Europa-Kommissionens/EACEA's/Eurydice's tekniske rapport om lærerfaget i Europa.
  • Europa-Kommissionens politiske dokumentpdf(462 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  om konsekvenserne af nylige analyser af europæisk lærer- og undervisningspraksis.
 

How can we help?