Cesta

Pedagogové

O co se jedná?

Kvalifikace, pedagogické schopnosti a přístup každého z 6 milionů pedagogů, kteří se v Evropě učitelské činnosti věnují, má naprosto zásadní význam. Kvalita výuky má totiž bezpochyby přímý vliv na prospěch žáků a na to, jaké znalosti a dovednosti získají.

Nároky kladené na učitele, vedoucí pracovníky škol a pedagogy vzdělávající učitele se neustále zvyšují a mění. Pedagogové sehrávají zásadní úlohu v modernizaci dnešního vzdělávacího systému. Proto musí sami pracovat na rozvoji svých dovedností a prohlubovat si znalosti. Důležitá je nejen jejich původní kvalifikace, ale i získávání další odborné vzdělávání v zájmu nejvyšší kvality a podpora ze strany odborných asociací, na které se učitelé mohou v průběhu své kariéry obracet.

Komise proto se státy Unie spolupracuje na zvyšování úrovně výuky a vzdělání pedagogů tím, že

Čeho se doposud dosáhlo?
 

How can we help?