Навигационна пътека

Преподавателските професии

За какво става въпрос?

Познанията, уменията и нагласите на всеки от 6-те милиона учители в Европа са от голямо значение. Качеството на тяхното преподаване се отразява пряко на резултатите на учащите.

Изискванията към преподавателите, директорите на училища и специалистите по подготовка на учители се увеличават и променят. От тях се очаква да играят ключова роля в модернизирането на образованието. За да направят това, те трябва да развият своите знания и умения. Първоначалното обучение и непрекъснатото професионално развитие от най-високо качество и достъпът до подкрепа през цялата им кариера са от съществено значение.

Европейската комисия работи със страните от ЕС за повишаване на качеството на преподаване и на подготовката на учители, като:

Какво е направено досега?
 
unknown label

How can we help?