Sökväg

Barn med invandrarbakgrund

Varför är det viktigt?

Allt fler skolelever i Europa är födda eller har vuxit upp i ett annat land. Det ställer stora krav på språkundervisningen. Många invandrarbarn har också sämre studieresultat än andra elever. De som är födda utanför EU slutar skolan i förtid i dubbelt så stor utsträckning. Samtidigt är den ökade mångfalden en möjlighet för skolorna att bli mer inkluderande, kreativa och vidsynta.

Vad har man gjort hittills?
 

How can we help?