Varför är det viktigt?

Allt fler skolelever i Europa är födda eller har vuxit upp i ett annat land. Det ställer stora krav på språkundervisningen. Många invandrarbarn har också sämre studieresultat än andra elever. De som är födda utanför EU slutar skolan i förtid i dubbelt så stor utsträckning. Samtidigt är den ökade mångfalden en möjlighet för skolorna att bli mer inkluderande, kreativa och vidsynta.

Vad har man gjort hittills?

  • Kommissionen har inrättat Siriusnätverket för forskare, beslutsfattare och icke-statliga organisationer som försöker förbättra skolornas insatser för invandrarbarn.
  • Kommissionen följer också skillnaderna i skolresultat mellan inhemska barn och barn med invandrarbakgrund. Framsteg mot EU:s gemensamma utbildningsmål – migranter pdf(1.6 Mb) English (en)

Läs mer